Брой 136 (1148), 18-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обществени поръчки - Ръководство за специалисти


Агенцията по обществени поръчки публикува на своя Интернет сайт документ „Обществени поръчки - Ръководство за специалисти, относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове”. Документът е изготвен от Службите на Eвропейската комисия в консултация с Европейската инвестиционна банка. Целта му е да улеснява изпълнението на оперативни програми и да насърчава добрите практики. Той не е правнообвързващ, но има за цел да предостави общи препоръки и да отрази най-добрите практики.

Възлагането на обществените поръчки е ключов аспект на публичните инвестиции: то насърчава икономическото развитие в Европа и представлява важен елемент за стимулирането на единния пазар. Обществените поръчки имат голямо значение — те представляват около 19 % от БВП на ЕС и са част от нашето ежедневие. Чрез тях публичните администрации закупуват стоки и услуги за своите граждани, което трябва да се осъществява по най-ефективния начин. Обществените поръчки предлагат също така възможности за предприятията, като по този начин се насърчават частните инвестиции и се допринася за растежа и създаването на работни места на местно равнище. Освен това обществените поръчки играят важна роля за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководството е на български език и е достъпно ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща на тема „Европейският стълб на социалните права”
Социалните партньори играят централна роля в процеса на създаване на добре функциониращ и справедлив общоевропейски пазар на труда Още
Проектът Imagine – разширено внедряване на стандартите GS1 в болниците и аптеките
За повишаване качеството на грижата за пациентите и тяхната сигурност Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обществени поръчки - Ръководство за специалисти
Избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Корупцията е пропорционална на административната тежест
Автор: Любомир Авджийски, Институт за пазарна икономика Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие усвои средствата по програма „Прогрес“
Средствата са предназначени за микрокредити и микролизинги и ще достигнат до бизнеса чрез он-лендинг програма на ББР Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 500 работни места за българи в Германия
В германските провинции Бавария, Баден-Вюртемберг, Тюрингия, Саксония-Анхалт, Долна Саксония и Северен Рейн – Вестфалия Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономическото развитие на Кралство Камбоджа
Когато става въпрос за бизнес, южноазиатската страна е известна с факта, че големи световни марки шият дрехите си в местни фабрики Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство