Брой 142 (1900), 26-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Платежният баланс през май излезе на плюс с 421,1 млн. евро


Снимка: Архив Ройтерс
Текущата и капиталова сметка на България през май е положителна и възлиза на 424,1 млн. евро. Преди година излишъкът беше 31,7 млн. евро. Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) от януари до май 2019 г. платежният баланс излиза на плюс с 1,432 млрд. евро, като година по-рано той пак беше на положителна територия с 26,9 млн. евро.
 
За май салдото по текущата сметка е с излишък и възлиза на 328,6 млн. евро, докато през май 2018 г. беше с  дефицит от 2,9 млн. евро  За януари – май 2019 г. текущата сметка е на плюс с 1,040 млрд. евро при дефицит от 75,6 млн. евро за същия период преди година.
 
 
Търговското салдо за май е отрицателно в размер на 115,8 млн. евро при дефицит от 273,4 млн. евро преди година. За януари – май то е отрицателно в размер на 558,6 млн. евро (0.9% от БВП) при дефицит от 1,131 млрд. евро (2.1% от БВП) за същия период на миналата година.
 
Износът на български стоки е 2,389 млрд. евро за май, като се повишава с 11,1% (239 млн. евро) на годишна база. За първите пет месеца на тази година експортът в чужбина е за 11,623 млрд. евро, като нараства на годишна база с 0,01%.
 
Вносът на стоки за май е 2,505 млрд. евро, и за една година се увеличава с 3,4% (81,5 млн. евро). За пет месеца импортът в страната ни достига 12,181 млрд. евро, като се увеличава с 4,4% (509,2 млн. евро) за една година. За сравнение, вносът от януари до май 2018 г. нараства на годишна база с 5,9%, изчислиха в централната банка.
 
Салдото по услугите е положително в размер на 203,3 млн. евро при положително салдо от 181,6 млн. евро за май 2018 г. За периода от януари до май то е  на плюс със 734 млн. евро, като през същия период на миналата година салдото пак беше на положителна територия с 563,8 млн. евро .
 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на плюс с 63,8 млн. евро при отрицателно салдо от 72,4 млн. евро за май 2018 г. От януари до май тази година то е положително в размер на 28,9 млн. евро, докато за същия период на миналата година излезе на минус с 321,9 млн. евро.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 177,3 млн. евро при положително салдо от 161,3 млн. евро за май 2018 г. От януари до май тази година то е на плюс с 835,7 млн. евро, като преди година в същия период излезе на положителна територия с 814.1 млн. евро.
 
Капиталовата сметка е положителна в размер на 95,5 млн. евро при положителна стойност от 34,6 млн. евро за май 2018 г. За пет месеца  тя е на плюс с 392,8 млн. евро, като за същия период на миналата година излезе на  положителна територия със 102.5 млн. евро.
 
Финансовата сметка за май е положителна и е в размер на 101 млн. евро, като преди година пак беше на плюс с  432 млн. евро. От началото на годинато до май включително тя е на плюс с 599,4 млн. евро, като преди година също излезе на положителна територия с 982,2 млн. евро.
 
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 13 млн. евро при отрицателно салдо от 46,5 млн. евро за май миналата година. За пет месеца то излезе на плюс с 220,2 млн. евро, като преди година пак беше на положителна територия с 4,7 млн. евро
 
Преките инвестиции – активи се увеличават с 11,4 млн. евро при увеличение с 89,7 млн. евро за май 2018 г. За първите пет месеца на тази година те нарастват с 218,2 млн. евро, като през същия период на миналата година ръстът беше 289,3 млн. евро.
 
Преките инвестиции – пасиви намаляват с 1,7 млн. евро при увеличение със 136,3 млн. евро за май 2018 г. От януари до май те намаляват с 2 млн. евро, докато преди година отбелязаха увеличение с 284,6 млн. евро.
 
Салдото по статия Портфейлни инвестиции в края на май е с отрицателен знак от 23,9 млн. евро, като преди година също имаше отрицателна стойност от 58,5 млн. евро. За първите пет месеца на тази година то е положително в размер на 316,3 млн. евро, като преди година излезе на плюс с 808 млн. евро.
 
Портфейлните инвестиции – активи през май се повишават с 44 млн. евро, като преди година отчетоха понижение с 28,4 млн. евро. От януари  до май те нарастват с 283 млн. евро, като преди година се увеличиха с 492,8 млн. евро.
 
Портфейлните инвестиции – пасиви през май нарастват с 67,8 млн. евро, докато преди година увеличението е с 30,1 млн. евро. За първите пет месеца на тази година те намаляват с 33,3 млн. евро, докато преди година отчетоха намаление с 315.2 млн. евро.
 
Салдото по статия Други инвестиции е на плюс със 139,4 млн. евро, докато преди година то пак беше на положителна територия с 263,7 млн. евро. От януари до май то е положително в размер на 438,4 млн. евро, като за същия период на миналата година пак излезе на положителна територия с 957 млн. евро.
 
От предварителните данни на БНБ се вижда, че Други инвестиции – активи се понижават със 78,6 млн. евро, при намаление с 32,5 млн. евро за май 2018 г. За януари – май  тази година повишението е с 684 млн. евро, като преди година то беше с 1,114 млрд. евро.
 
Други инвестиции – пасиви през май се понижават с 218 млн. евро, докато преди година имаше намаление с 296,2 млн. евро. За периода януари – май те нарастват с 245,7 млн. евро, като през същия период на 2018 г. те се увеличиха със 157,3 млн. евро.
 
Резервните активи на БНБ се понижават с 13,5 млн. евро, като преди година отчетоха увеличение от 260,4 млн. евро. От януари до май те намаляват с 339 млн. евро, като за сравнение със същия период на миналата година пак отчетоха понижение с 876.5 млн. евро.
 
Източник: Investor.bg
НОВИНИ ОТ БТПП
БГ Баркод: месопреработвателната „САМИ-М“ с най-много продукти за седмицата 15-19 юли 2019 г.
В платформа БГ Баркод, фирмите членове получават възможност да въвеждат, съхраняват и споделят проверена продуктова информация Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Намерете нови международни партньори като участвате в безплатни двустранни бизнес срещи по време на изложението EMO HANOVER 2019
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Meждународно изложение и конференция Health Expo
2-4 септември 2019 г. в гр. Багдад Още
Покана за участие в ежегодно изложение на малки и средни предприятия
G-Fair Korea 2019 ще се проведе в периода 31 октомври – 3 ноември 2019 г. в изложбен комплекс KINTEX в Сеул, Република Корея Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Платежният баланс през май излезе на плюс с 421,1 млн. евро
Износът расте с 11,1%% на годишна база, а вносът с – 3,4%%, показва банковата статистика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец юли 2019 г.
С ежемесечния пакет от решения Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС Още
НОВИНИ ОТ СТИВ
Предстоящи изложения в Нур-Султан, Казахстан
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Преориентиране на българския износ – възможности и рискове
Автор: Лъчезар Богданов, ИПИ Още