Назад

Становище на БТПП относно Проект на Постановление на Министерския съвет


С предложените промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) се регламентира редът за:

- установяване на задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя, максималната продължителност на времето на разположение и редът за отчитането му;

- ползването на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);

- представяне на необходимите документи в Националния осигурителен институт за изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

Целта на промените е да се осигури съответствие на разпоредбите на НРВПО и НПОПДОО с Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване, както да се гарантират правата на работниците и служителите като се създадат ясни правила за организация на работното им време, в т.ч. дежурство и време на разположение и за начина на ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

БТПП изразява принципна подкрепа по проектите на наредби, като предлага мотивирани бележки - Становището  ТУК
 

Палатата допълнително ще информира своите членове, относно направените обсъждания между социалните партньори в НСТС и окончателните промени в двете наредби.