Назад

Покана за участие в кръгла маса относно енергийните компенсации и новия дизайн на енергийните пазариСтопански факултет на Софийския университет чрез новосъздадено си научноизследователско звено Net-Zero Lab@FEBA Ви кани да вземете участие в кръгла маса „Пътят през енергийната криза: реакцията на България спрямо нарастващите цени и перспективи за новия дизайн на пазара на електроенергия на ЕС“, която ще се проведе на 21 юни 2024 г.(петък) от 10:00 до 11:30 ч. в хотел „Милениум“, зала Да Винчи, гр. София.

Събитието цели да събере водещи експерти, които да обсъдят необходимите усилия за усъвършенстване на енергийния пазар на ЕС, както и да споделят своите анализи относно уроците, извлечени от скока на цените на енергийните пазари през последните две години. Събитието е резултат от непрестанните усилия на Стопански факултет да допринася за експертен дебат относно ефективна регулаторна рамка в сектор енергетика.

Специален гост на събитието ще бъде г-н Килиан О'Донохю, директор Дирекция Политики в Eurelectric – организацията, която представлява общите интереси на европейската електроенергийна индустрия със своите над 3500 члена от 32 държави.

По време на събитието ще бъде представен и специализираният доклад „Пътят през енергийната криза: реакцията на България спрямо нарастващите цени и перспективите за новия дизайн на пазара на електроенергия на ЕС“. През последните няколко години безпрецедентни глобални предизвикателства значително засегнаха енергийния сектор. Докато Европейският съюз се възстановяваше от глобалната пандемия, той се сблъска с нова криза: рязко покачване на цените на енергията. Тя засегна и България, като доведе от четири до пет пъти по-висока инфлация, предизвикана от рязкото покачване на цените на суровините, въпреки широките компенсаторни мерки.

Пълната програма можете да намерите на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/312089/2021971/version/2/file/AGENDA_Official.pdf

Молим за регистрация на следния линк: https://forms.office.com/e/NgXRBgf5Dn. Работният език на събитието е български, с изключение на презентацията на г-н Килиан О'Донохю, която ще бъде представена на английски език.

Допълнителна информация:

Net-Zero Lab@FEBA е новосъздадено изследователско звено в рамките на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основната му цел е да предостави практически приложими знания за това как ефективно да се превърнат целите за климатична неутралност в конкретни действия, стимулиращи основаната на доказателства и справедливост, устойчива трансформация в България и региона. Центърът е специализиран в провеждането на технико-икономически изследвания, разработването на инструменти за подпомагане на вземането на решения, като регионални технологични пътни карти, индекси и оценъчни карти, предназначени да подпомогнат прехода към устойчивост и измерването на въглеродния отпечатък. Екипът се стреми да адресира призива на академичната общност - да бъдат привнесени новаторски подходи и познания от хуманитарните науки в изследванията на енергийния преход.