Брой 196 (1954), 14-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Повишаване квалификацията на служителите на БТПП в регионалните палати

В изпълнение на програмата на БТПП за периодично обучение на служителите й в регионалните търговско-промишлени палати/камари бе проведена среща-семинар.

Представена бе обновената версия на Продуктовия каталог БГ Баркод. Лектор по темата бе Велин Кърчев - експерт в Сдружение „GS1 България“. БГ Баркод вече утвърди позициите си на достоверен източник на данни за произвежданите продукти и популярността му сред потребителите нараства. БГ Баркод позволява на производители и компании, притежатели на търговска марка, да съхраняват информация за определените баркод номера, както и да споделят данни за продуктите с крайни клиенти, търговски партньори, търговски вериги, онлайн платформи, регулаторни органи и други, през единен портал и минимално усилие. Въвеждането и управлението на данните се извършва от оторизирани лица на самите производители и носители на търговски марки, чрез удобни за тях форми в т.ч. уеб интерфейс, API, .xls файлове. Данните са с максимално гарантирана достоверност на описанието, което увеличава доверието на потребителите в марката, широка достъпност на информацията и ограничаване на фалшивите продукти. Лекторът демонстрира начини за попълване на информация за продуктите, които са маркирани с баркод (префикс 380) и така стават част от достоверната база данни за съхранение и споделяне на продуктова информация – БГ Баркод. Показани бяха примери на: Шаблон за нехранителни продукти и Шаблон за хранителни продукти. За улеснение при попълване на информацията за фирмени продукти е разработено кратко ръководство за работа с БГ Баркод. За повече информация по темата - https://www.gs1bg.org/bg/

Възможности за реализиране на дуално обучение в България“ бяха представени от Полина Златарска - експерт връзки с бизнеса, проект ДОМИНО. Темата на лекцията бе „Нормативни и практически аспекти на дуалната система на обучение; Опитът по проект ДОМИНО 2015-2019“. В презентацията бяха представени резултатите от реализацията му: заявен интерес от участие от 170 предприятия; участвали 32 училища-партньори; сформирани 88 паралелки; обучени – 1600 ученици.

В резултат на изпълнението на проекта са извършени законодателни промени, касаещи дуалното обучение в следните нормативни актове: Кодекс на труда;  Закон за професионалното образование и обучение;  Закон за здравното осигуряване;  Наредба за обучението чрез работа /дуалното обучение/ на Министъра на образованието и науката. По проекта ДОМИНО е разработено Практическо ръководство за дуално обучение, което ще намерите на: http://dominoproject.bg/wp-content/uploads/2019/06/Dualno-obuchenie-practichesko-rakovodstvo-BG.pdf

Дуалното образование (образованието чрез работа) има положителен ефект върху развитието на професионалното образование в България, поради което ще бъде продължено с финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Допълнителна информация за проекта ДОМИНО може да намерите чрез интернет сайта на проекта http://dominoproject.bg .

Експертите проведоха и актуализирано обучение за правилата, условията и доказателствените документите, необходими за установяване произхода на изнасяната стока - български/европейски/друг произход и спазванено на Регламент (ЕИО) №2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 год., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламент (ЕИО) № 2454/93 . Коментирани бяха важни въпроси отнасящи се за издаването на сертификати за произход на стоки в изпълнение ангажиментите на БТПП като член Акредитационната верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара Париж и разрешението на Агенция „Митници“за осъществяване на тази дейност.

На срещата бяха дискутирани резултатите от изпълнението на делегираните от БТПП дейности по места. Акцент бе поставен върху изискванията за регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица съгласно чл.24, ал 1. от Закона за насърчаване на инвестициите и издаването на Сертификат за актуалното им състояние при спазване на условията на чл.24, ал.1 т.6 от Закона за чужденците на РБългария.
-----------------

Проект Домино се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд за проекта “Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система”. Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 г. чрез пилотни проекти, а най-всеобхватният и системно значим от тях е проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който се изпълнява в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Регионален форум GS1, 2019
GS1 България ще представи продуктовия каталог БГ Баркод Още
Стратегията за развиване производството на резервни части за автомобилостроенето е перспективна
Автосалон София 2019 - до 20 октомври в Интер Експо Център Още
Активизиране на контактите София-Мумбай
Индийски фирми с интерес към сътрудничество в образованието, хотелиерството и химическата промишленост Още
България като инвестиционна дестинация бе представена в Милано
Презентации на български проекти в готовност за реализация Още
Повишаване квалификацията на служителите на БТПП в регионалните палати
Обучение за услугите, предоставяни от Палатата на бизнеса в регионите на страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международното изложение за захарни и сладкарски изделия ISM 2020
2 - 5. февруари 2020 в гр. Кьолн, Германия Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Информация, касаеща бизнеса и свързана с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Намаляване на негативните последици от Брекзит в търговските връзки Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Китайските инвестиции на Балканите
Автор: Константин Туманов, Институт за пазарна икономика Още
ФИНАНСИ
ББР и Международната инвестиционна банка организираха банков форум в София
Сред темите на срещата - сигурността на финансовия пазар, както и мерките срещу изпиране на пари Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Научен проект с българско участие печели почти 10 милиона евро безвъзмездно финансиране от ЕС