Назад

Предпроектно проучване за изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе


Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) провежда предпроектно проучване във връзка с предстоящия проект за разработване на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз.

Цел на проучването

Целта на проучването, организирано от РТИК, е идентифициране на фирми, техните клиенти и партньори, които биха се възползвали от новата Ро-Ла линия през Пристанище Русе. Линията ще свързва Русе с Турция (Черкезкьой/Чаталджа) и евентуално с Гърция (Солун).

Как можете да участвате?
Споделете вашата преценка относно:

  • Общо време за превоз
  • Максимална цена, която сте готови да платите
  • Честота на услугата.

Срок за подаване на обратна връзка

Моля, изпратете вашата преценка до 02.10.2023 г. на електронен адрес: info@rcci.bg

Вашето участие е изключително ценно за успешната реализация на проекта и развитието на региона. РТИК благодари всички участници предварително за активната позиция и съдействие.