Брой 155 (1167), 12-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Търговците на течни горива трябва да предоставят обезпечение за ДДС на Националната агенция за приходите


Изменения в Закона за ДДС задължават определени търговци на течни горива (напр. бензин, дизел и други) да предоставят обезпечение за ДДС върху сделките си с такива.

Обезпечение трябва да бъде предоставяно от търговци, които надхвърлят някои от праговете по-долу:
• 
извършат доставки на течни горива със ставка 20% ДДС за повече от 25 хил. лв. през текущия месец;
• 
извършат вътреобщностни придобивания на течни горива за повече от 25 хил. лв. през текущия месец (освен ако течните горива са предназначени за собствена употреба на търговеца);
• 
получат течни горива, освободени за потребление от данъчен склад без отложено плащане на акциз, за повече от 25 хил. лв. през текущия месец (освен ако не се изисква обезпечение на друго основание).
 
Размерът на обезпечението трябва да бъде поне 20% от  стойността на посочените по-горе сделки за предходния  месец, но не по-малко от 50 хил. лв. Търговецът трябва да предостави обезпечението за срок от една година под формата на пари, държавни ценни книжа или безусловна и неотменяема банкова гаранция.

Повече можете да прочетете тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП и председателят на БИТПП обсъдиха търговско-икономическите отношения България - Израел
Федерацията на търговските палати на Египет проявява интерес за провеждане на бизнес форум в България
Ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Кайро– Пламен Василев посети БТПП Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Софийска енергийна агенция СОФЕНА отправя покана за участие на млади МСП в дейности за пестене на енергия в офисите по проект START2ACT
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Търговците на течни горива трябва да предоставят обезпечение за ДДС на Националната агенция за приходите
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Банковата система на страната е стабилна
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Предстоят Международни специализирани изложения за мода, текстил и аксесoари Fаshiоп Trade Show (FТS)