Брой 159 (164), 16-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка по проект „Енергийно обновяване на българските домове”


Публикувана е промяна в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Видин, Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен“.

Обособена позиция 2: „Избор на проектен мениджър за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“.

Решението за промяна и променени Указания към участниците са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в секция „Профил на купувача“.

Оферти могат да се подават до 17:00 часа на 24 септември 2012 г. на адреса на МРРБ: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, ст. 17Б.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП поддържа виртуална Социална академия
Очакват се още потребители на портала с цел самообучение - работодатели, работещи и безработни Още
Среща с представители на най-големите търговски центрове в Шанхай, Китай
Възможност за достъп на огромния китайски пазар без разходи за българския производител Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Откриване на изложба „Градски пейзажи” на Галерия Арт Виза
ПРОЕКТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
План за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса
Включени са 271 мерки, структурирани по министерства, със срок за изпълнение до 30 октомври 2012 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЗХ приема предложения за промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Целта е популяризиране на земеделски и хранителни продукти в Европейския съюз и в трети страни Още
Промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка по проект „Енергийно обновяване на българските домове”
СЪОБЩЕНИЯ
Повишено внимание във връзка с обстановката в Ливан
МВнР съветва български граждани с намерение да посетят Ливан да отложат пътуването си до успокояване на обстановката Още