Назад

Информационен ден за възможностите по Плана за възстановяване и устойчивост за МСП


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира специално за представителите на малкия и среден бизнес у нас „Информационен ден за възможностите по плана за възстановяване за МСП“ изцяло онлайн на 30 август от 11.00 часа, който ще представи подробности около мярката „Технологична модернизация“ – първата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа.

Благодарение на нея в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 милиона лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ може да достигне до между 180 000 до 700 000 лв. – в зависимост от размера на предприятието.

Събитието ще бъде открито от Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, и Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа, Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, а специално участие ще вземе Илияна Илиева, главен директор на ГД ЕФК, както и експерти на дирекцията. Информационният ден ще представи най-важната информация относно кандидатстването по програмата, което се извършва изцяло онлайн до 21 септември.

При интерес, следва да бъде направена регистрация за събитието тук: https://forms.gle/aqKZSnbeuGXPU8Ev5 

След успешна регистрация ще получите имейл за потвърждение с данните за достъп до събитието.

Относно процедурата:

Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M ( Професионални дейности и научни изследвания). Това са предимно производствени фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. Задължително условие е те да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%.

Срокът за подаване на проектите до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която беше разработен нов модул за НПВУ. Всички необходими документи може да видите ТУК. На Фейсбук страницата на ГД ЕФК е публикуван още клип с необходимите стъпки за попълване на формуляра и подаване на предложенията.

До края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира още една процедура за подкрепа на производствените инвестиции – за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергията. Бюджетът й ще е 200 млн. лв. През 2023 г. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ със 119 млн. лв. ще бъдат подпомогнати семейните компании и тези в творческите индустрии и занаятите.