Брой 100 (1858), 29-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ОП “Околна среда” осигурява допълнително финансиране в секторите „Въздух“ и „Отпадъци“


На четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда” (ОПОС), проведено вчера, 28 май,  бяха приети промени, с които се разшири обхватът на приоритетните оси „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Комитетът за наблюдение одобри критерии за оценка по нова процедура за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване въздуха с ресурс от 390 млн. лв. В рамките на процедурата ще се подпомогне закупуването и доставката на съвременни екологични транспортни средства, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия. Допустими дейности са закупуване на електроавтобуси, тролейбуси и трамваи, както и станции за зареждане. Бенефициенти по процедурата са 11 общини с нарушено качество на атмосферния въздух, в партньорство със съответното общинско предприятие/дружество, което предоставя услуга по обществен превоз на пътници на територията на общината - Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община, Хасково и Шумен.

„Постигането на конкретни резултати за чистотата на атмосферния въздух е наш основен приоритет, към който подхождаме с изключителна ангажираност“, коментира министърът на околната среда и водите Нено Димов на заседанието на комитета. Той припомни, че първоначално предвидените в програмата средства за качество на въздуха са били 115 млн. лв. „На предишния Комитет за наблюдение на оперативната програма обявих, че ще търсим варианти за увеличение на този ресурс, който да бъде насочен не само към битовото отопление, но и към другия основен фактор за замърсяването на въздуха с фини прахови частици– транспортът. С предстоящите инвестиции общият ресурс за опазване чистота на въздуха, който ще мобилизираме през този програмен период, е близо 6 пъти по-голям от първоначално предвидения. По този начин отговаряме на загрижеността на гражданите и местните власти и правим още една крачка към подобряване качеството на живот“, каза министър Димов.

В одобреното  изменение на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. е включена и нова мярка за рекултивация на закрити депа за отпадъци. Ресурсът е 120 млн. лв. и ще бъде насочен към общини с депа, които бяха предмет на наказателна процедура срещу България в Съда на ЕС. Министър Димов припомни, че след наказателното дело България е затворила 113 депа до края на 2018 г., с което е изпълнила изискването на Европейския съд. Предстои тези депа да бъдат технически рекултивирани със средства по ОПОС. Средствата по програмата се предоставят в допълнение на осигурения ресурс от държавния бюджет.

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС разгледа предложението за промяна в Наредбата за медицинската експертиза
Социалните партньори считат, че е необходима генерална промяна на системата на трудово-медицинската експертиза Още
Общо събрание на Българо-израелската търговско-промишлена палата
Дейността на организацията е особено активна в секторите земеделие, МСП и информационни технологии Още
Представяне на ENRICH - мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове в Европа, Бразилия и САЩ
6 юни 2019г. от 9 часа в БТПП Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Годишен партньорски форум на Българо-швейцарската търговска камара: Иновативни управленски практики на швейцарски фирми в България
20 юни 2019 г., 13.00 - 20.00 часа, Севлиево Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП “Околна среда” осигурява допълнително финансиране в секторите „Въздух“ и „Отпадъци“
Ще се подпомогне закупуването и доставката на съвременни екологични транспортни средства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Общ регламент относно защитата на данните: една година по-късно
На 13 юни Европейската комисия ще направи преглед на прилагането на регламента Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
За търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер Още