Брой 21 (1285), 31-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”


Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира днес, 31 януари 2017 г. с краен срок 31 май 2017г. (24:00 ч., GMT + 2).

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни оси на Програмата:

Специфична цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн

  • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“
  • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

Специфична цел 2: Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море           

  • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
  • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

Общата сума на средствата предоставени от фонда на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в Първа покана за набиране на проектни предложения е 19 655 625,60 евро.

Предоставените безвъзмездни средства по ЕИС ще възлизат до 92 % от общите допустими разходи на проекта. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Заявленията за проектни предложения се попълват и подават по електронен път чрез Електронната система за наблюдение на програмата (e-MS) - http://ems-bs.mdrap.ro

Пакетът с документите за кандидатстване ще бъде публикуван на уебсайта на програмата - http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Росен Плевнелиев и Цветан Симеонов направиха обзор на доброто 5-годишно сътрудничество в подкрепа на бизнеса
Изразиха удовлетворение от добрите практики и предприетите стъпки за устойчивост на постигнатото Още
Посланикът на Франция посети БТПП
Сътрудничеството на Палатата с партньори от Франция и подкрепата за френските инвеститори у нас – сред темите на срещата Още
Гръцки производители и търговци на кожени изделия се представят на изложение в София
С участието на 22 гръцки компании от бранша, 9-10 февруари 2017 г., хотел „Рамада“ Още
Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на Hannover Messe 2017
Професионална помощ на мрежата EEN преди, по време и след приключване на изложението Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучение “Train the trainer” във Враца
Насочено към бъдещи обучители на ученици и младежи, за приобщаване към трансграничната история и култура Румъния-България Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Министерството на транспорта очаква ситуацията на границата с Гърция да се разреши по дипломатичен път
Да не се допусне затваряне на граничните пунктове и възпрепятстване на свободното движение на стоки Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Тествайте новата платформа за подписване на документи и файлове
Платформа е разработена, за да отговори на новите технологични тенденции Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
Стартира днес, 31 януари, с краен срок 31 май 2017 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство