Брой 4 (261), 07-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на ПМС за приемане на ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология. Проектът е подготвен с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от ПМС № 1/2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. В резултат таксите ще бъдат обвързани с реално направените разходи за извършване на съответната услуга. Предвидени са и промени с цел привеждане в съответствие с изменената правна рамка по отношение на функциите на БИМ. Таксите се актуализират спрямо предоставените от БИМ услуги, като се предвижда отпадане на таксите за изпитване за одобряване на типа на средства за измерване, подлежащи на оценяване на съответствието, отпадане на таксите за изпитване и първоначална проверка на медицински изделия в обхвата на ЗМИ. Въвеждат се такси за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап II на УБП при зареждането на МПС на бензиностанции и оправомощаване на лица, извършващи такава дейност, съобразно новите функции на БИМ, възложени съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предвижда се въвеждане на такси за метрологичен контрол на средства за измерване, предназначени за отчитане на задълженията на данъчнозадължени лица по Закона за данък добавена стойност, извършващи продажба на течни горива чрез средства за измерване на разход и други, като нивомерни измервателни системи и измервателни системи за компресиран природен газ (метан). Предвидени са и промени в таксите по отношение на фискалните устройства, т.к. предвидената задължителна дистанционна връзка с НАП води до усложняване на изискванията към тези устройства. В допълнение тарифата е съобразена и с произтичащите от Закона за хазарта промени във функциите и дейностите на БИМ по отношение на игралните съоръжения.

Обществените консултации продължават до 16 януари 2013 г.

tarifa bim.pdf

Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Световен конгрес на търговско-промишлените палати в Доха
Български фирми са поканени да участват в изложба, съпътстваща събитието Още
Юбилейно 20-то издание на "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Генералният консул на Република Турция посети Търговско-промишлена камара – Пловдив
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение за машини и технологии втора употреба, Кьолн, Германия
Ежегодно в изложението участват около 500 изложители от целия свят Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
В резултат таксите ще бъдат обвързани с реално направените разходи за извършване на съответната услуга Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Нови срокове за подаване на осигурителните декларации 1 и 6
Улесняват се клиентите на приходната администрация и се намалява броят на случаите, при които има невнасяне на осигурителни вноски и същевременно получаване на обезщетения Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Поглед върху българското селско стопанство през 2012 г.
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още