Брой 68 (1826), 08-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК обяви покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE за 2019 г.


На 04.04.2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. Това е европейска програма за околна среда и действия в областта на климата и е с обхват 1 януари 2014 г. - 31 декември 2020 г. Структурирана е в  две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“.

Обхватът и приоритетните типове проекти на поканата за 2019 в подпрограма „Околна среда“ е в няколко посоки: традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда; подготвителни проекти; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ. В подпрограма „Действия по климата“ се приемат проектни предложения в сферите: традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ.

Допустими бенефициенти са държавни органи и частни организации – търговски с изключение на ЕТ, и нетърговски, вкл. НПО. Може да се кандидатства по проекти както самостоятелно, така и с партньорски организации от страната и чужбина.

Повече за начините, срокове и условията за кандидатстване може да прочетете на страницата на Националното звено за контакт по програмa LIFE http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-life-2019/, както и на страницата на ЕК https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.

НОВИНИ ОТ БТПП
Меморандум за разбирателство между БТПП и ТПП - Грузия
Разширяване на сътрудничеството както на двустранна, така и на многостранна основа Още
Обсъждане на партньорство с Клуба на адвокатите франкофони
Свързано с развитието и съвременното състояние на международния търговски арбитраж Още
Представяне на български инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори в Италия
14 май 2019 г. в гр. Милано Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на дейността и проектите на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
18 април 2019 г. , в гр. Стара Загора Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г.
Отразява тенденциите в бъдещите политики на ЕС Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ИПИ представи нов анализ за германските преки чуждестранни инвестиции
Германските вложения в българската икономика възлизат на около 5,5 млрд. лв. или 6,77% от всички преки чуждестранни инвестиции Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Докладът на ЕК за околна среда отчита напредък в мерките за качеството на въздуха
Основни предизвикателства пред България: пречистването на градските отпадъчни води, рециклирането на отпадъци и по-ефективно законодателството за защита на природата Още
ЕК обяви покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE за 2019 г.
Околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
14-ти Форум за търговия със земеделски стоки и икономическо сътрудничество между държавите от ЦИЕ и Китай
15 май 2019 г. в гр. Ханджоу, провинция Джъдзян, Китай Още