Брой 67 (2322), 07-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Новата програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт Европа“ е официално открита за България


„С бюджет от над 95 млрд. евро „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната програма за наука и иновации на ЕС досега. За България основен приоритет ще е участието ни в петте мисии, които са част от програмата, както и в клъстерите за цифрови технологии, здравеопазване, околна среда и климат, енергия, биоикономика, селско стопанство, култура. Важно за страната ни ще е и насърчаването на малки и средни предприятия за участие в рамковата програма. Съвсем реалистично е да си поставим цел от 3 млрд. евро европейско финансиране в рамките на "Хоризонт Европа", както и другите програми за иновации като "Цифрова Европа" и „Здраве“.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на официалното онлайн откриване за България на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г  .

Той посочи, че в рамките на „Плана за възстановяване и устойчивост“ на България са предвидени инвестиции в размер на 315 млн. лева за развитие и модернизиране на най-добрите изследователски университети в страната. Министър Вълчев допълни, че по Програмата за научни изследвания и иновации са предвидени инвестиции в развитието на националната научноизследователска иновационна екосистема и поясни, че ще се поощрява мобилността и взаимодействието между висшите училища, научните организации и индустрията. „В Програмата за образование също са предвидени мерки за модернизация на висшето образование, с които ще се насърчава изследователската дейност на студентите и докторантите“, допълни министърът.

 „Хоризонт Европа“ е не само най-мащабната програма за наука и иновации по отношение на финансирането. Тя е и най-голямата програма за транснационално сътрудничество в света, както и огромен източник на знания и информация. Програмата ще повиши качеството и интернационализацията на научните изследвания в България и ще ги покаже пред света. Очакваме в следващите няколко седмици първите работни програми за 2021 и 2022 г. да бъдат одобрени“, каза заместник-министърът на образованието и наука Карина Ангелиева в своето обръщение към участниците.

"Хоризонт Европа" бе създадена съвместно с европейските граждани, за да отговори на техните очаквания и потребности. Според изчисленията всяко инвестирано в програмата евро  ще генерира до 11 евро в БВП и ще бъдат създадени до 100 000 работни места в научни изследвания и развойна дейност до 2027 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Генералното ни консулство в Шанхай ще обменят бизнес и икономическа информация
Концентрацията на фирми в най-големия финансов и икономически център на Китай улеснява взаимодействието с български партньори Още
БТПП продължава партньорството си с weTHINK.Initiative GmbH
Фокусът е стратегията за устойчиви обществени поръчки в строителството Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата организира виртуално обучение по проект ERIAS
13 април 2021 г. от 14:00 до 17:00 часа в платформата Zoom Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Новата програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт Европа“ е официално открита за България
Целта е инвестициите по програмата да допринесат за устойчив процес на възстановяване Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Важно за икономическите оператори, допускащи за свободно обращение след 01.01.2021 г. стоки, които са изпратени от Обединеното кралство
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Международно изложение за недвижими имоти и инвестиции в Ирак, 7-10 септември 2021 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ВУЗФ организира уебинар със световноизвестния британски социолог и политолог проф. Колин Крауч
14 април 2021 г. от 11.00 ч. в платформата Google Meet Още