Брой 120 (1878), 26-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро


Общо 27 млн. евро е бюджетът на втория конкурс за 2019 г. в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като национален координатор на програмата в сектор „Телекомуникации“, оказва подкрепа на български организации, които искат да се включат.

Конкурсът е разпределен в няколко теми, като най-голям е бюджетът за киберсигурност – 10 млн. евро за всички държави от Европейския съюз. Ще бъдат финансирани дейности за укрепване на капацитета на национални компетентни органи, единни звена за контакт, доставчици на цифрови услуги, както и на националните центрове за действие при инциденти в информационната сигурност. Проектите могат да включват изграждане на инфраструктура за киберпространство или развитие на умения.

За разработки, свързани със свободен достъп до данни от обществения сектор, ще бъдат отделени 5 млн. евро за всички участници. Целта е да се подпомогне развитието на информационни продукти и услуги, които се основават на повторното използване на данни от публичния и частния сектор.

Механизмът за свързана Европа ще финансира и проекти, свързани с Електронни обществени поръчки и прилагането на електронни формуляри за обществени поръчки. Бюджетът е 3 млн. евро.

Електронното здравеопазване също е тема в предстоящия конкурс. През 2019 г. подкрепата ще продължи да бъде насочена към трансграничния обмен на данни от електронни рецепти и здравните досиета на пациенти. Организацията, която кандидатства за финансиране, трябва да има подкрепата на националния орган, който отговаря за електронното здравеопазване. Максималното финансиране за държава е 1 млн. евро.

Български организации могат да подават предложения и за присъединяване към модулите на Европейски портал за електронно правосъдие – електронни доказателства; система за трансгранична електронна комуникация в рамките на съдебната системата; взаимно свързване на регистрите за производствата по несъстоятелност. Бюджетът е 3 млн. евро за всички модули.

Програмата ще финансира и проекти в подкрепа на създаването на Европейската платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии.

ЕК покрива до 75 % от разходите за всеки от одобрените проекти. Повече информация е публикувана на интернет страницата на МТИТС https://www.mtitc.government.bg/bg/category/235.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новоназначения икономически съветник в Посолството ни в Хага
Обсъдено бе състоянието на двустранните търговско-икономически отношения България - Холандия Още
27 юни: Откриване на специализирано изложение Lebanese Agro – Food Expo 2019
Натурален зехтин, ядки, различни видове маслини, тестени изделия, традиционна халва, разнообразие от подправки, плодови сиропи и сладка … Още
МНЕНИЯ
Пламен Павлов: Не бива КЕВР да издава лицензи за борсовия пазар
Интервю в Блумбърг ТВ Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Националният институт за помирение и арбитраж представи онлайн база-данни на колективни трудови договори
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодатели могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с работни места за хора с увреждания
По Националната програма за заетост на хората с увреждания Още
ЕК одобри Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г.
Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането Още
Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро
Подаването на предложения започва на 4 юли и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
От днес стартира пилотната фаза за тестване на новите насоки за етичен изкуствен интелект
Предприятията могат практически да тестват дали отговарят на новите етични насоки за развитие и внедряване на изкуствен интелект Още