Брой 224 (2230), 20-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Трета среща на партньорите по проект QUALIFY


На 18 ноември се състоя онлайн среща на организациите, участващи в изпълнението на проект QUALIFY, финансиран по програма Интеррег Европа. Домакин на срещата бе  Търговско-промишлената палата в гр.Талин, Естония.  В основата на дискусията бяха въпросите, свързани със системата за  контрол върху безопасността и качеството на храните, развитието на органичното земеделие  и съвременни методи на приложение на ДНК анализ за доказване автентичността на местните продукти.

В онлайн срещата участваха  6-те партньора от България,  Испания, Франция,  Гърция, Естония и Словения.

Всеки един от партньорите  направи  презентация за системата на мониторинг и контрол на качеството на произвежданите храни в съответната страна, органичното земеделие и местни иновативни практики. От страна на БТПП бяха представени ролята и функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция за безопасност на храните при упражняване на контрол върху безопасността и качеството на произвежданата продукция в сектор агроиндустрия. Внимание бе отделено и на използваните стандарти „Стара планина“, стандарти за хляб и брашно „България“, стандарти за млечни продукти и др.

Основната цел на проект QUALIFY e разработване на план за действие с конкретни мерки, които да бъдат включени в ОПИК /Оперативна програма “Иновации и конкурнтоспособност“/ за следващия програмен период и да бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на предприятията от хранително-вкусовата промишленост. При изготвяне на плана ще бъдат използвани идентифицираните добри европейски практики и споделения  опит между партньорите  в областта на подобряване стандартите за качество,  автентичността на продуктите, органичното земеделие и приложението  на технологични иновации с цел развитие на модерни  МСП  с   повишен експортен потенциал. Планът ще съдържа и конкретни инвестиционни схеми.  За повече подробности моля, да посетите уеб сайта на проекта: https://www.interregeurope.eu/qualify/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП за пореден път не подкрепи увеличението на МРЗ за 2021 г. Още
Представители на деловите среди от България и Русия участваха в инвестиционен уебинар
Представяне на инвестиционната среда в двете страни и потенциални съвместни проекти Още
Трета среща на партньорите по проект QUALIFY
Презентации на системите на мониторинг и контрол на качеството на произвежданите храни в страните-партньори Още
Тестови физически трансфер на природен газ от Украйна за България и обратно
GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2020 – регулаторни изисквания за медицинските изделия
Общото между регулациите по света е използването на GS1 като световен стандарт Още
БИЗНЕС СРЕДА
ИКТ и регионите, или как да изнесем сектора извън София
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ДФЗ отпуска 6 млн. лв. кредит за семена и торове на производителите на плодове и зеленчуци за реколта 2021
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма обявява началото на петите Годишни награди в туризма–2020
По нови правила, които са съобразени с всички промени в работата на отрасъла Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувана е инструкция за оповестяване на информация за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение чрез ЦАИС ЕОП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Belgian Happy Hour Gala 2020“
21 ноември, от 20:00 часа българско време във виртуален формат. Още