Назад

Работодателите трябва да съобразят условията на труд с прогнозата за опасно време


По повод подадения от Националния институт по метеорология и хидрология оранжев код за обилен снеговалеж в няколко области на страната Главна инспекция по труда напомня на работодателите, че трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите в условията на неблагоприятни  климатични явления.

При наличие на оранжев и червен код за ниски температури, обилен снеговалеж, дъжд, силен вятър и др., задължение на работодателите е да съобразят условията на труд при работа на открито с изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. За да минимизират риска за своите работниците, те могат да предприемат организационни и/или технически мерки. Такива са промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия; промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието; въвеждане на по-чести почивки; осигуряване на подходящо работно облекло и подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита; на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма; топли напитки и т.н.

Трябва да бъде осигурено наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са посочени също и оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения. При ниски температури оптималните стойности са: за лека физическа работа от 20 до 23 градуса; при средно тежка физическа работа от 17 до 20 градуса, а при тежка физическа работа градусите са от 16 до 18. Допустимите гранични стойности за температурата на въздуха през студения период са: за лека физическа работа от 18 до 25 градуса; за средно тежка  – от 15 до 23 градуса и за тежка физическа работа от 13 до 19 градуса. Допускат се и по-ниски температури в зависимост от категорията труд.

Контролните органи на Агенцията изследват доколко са спазени изискванията на Наредбата при всяка проверка, когато прогнозата е за неблагоприятни климатични условия.  Най-често работещите в закрити помещения сигнализират за работа при ниски и високи температури. Данните от контролната дейност в предходни години показват, че сигналите са единични. При работа на открито работодателите като цяло се съобразяват с неблагоприятните климатични условия и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие, най-често организационни - промяна на работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира.