Брой 61 (2067), 27-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Изследване по проект „Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ 

„MindtheData - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, на Европейската комисия, изпълняван и координаран от Ямболска търговско-промишлена палата. Проектът се реализира в консорциум от седем партньора от България, Гърция, Кипър, Испания и Полша. Той има за цел да подкрепи процедурите за съответствие на европейските малки и средни предприятия (МСП) по отношение на Регламента на ЕС за обща защита на личните данни (GDPR).

Чрез предоставяне на набор от инструменти, достъпни и поддържани от професионалисти с опит по отношение на процедурите за защита на личните данните,  проектът иска да помогне на европейските МСП, да интегрират изцяло в своята организационна култура, принципите на защита на личните данните, главно като полезен инструмент, а не като строго зададен елемент за съответствие.

Гледайки отвъд понятието „спазване или наказание“, GDPR може да се използва от МСП по различни начини. Например, за осигуряване на иновативни начини за използване на данни, разработване на вътрешнофирмени политики, които водят до прозрачност и доверие на клиентите, позволявайки на бизнеса да спечели верни потребители и преди всичко - да доведе до създаване на културна промяна относно това „как да се прави бизнес“.

Към настоящия момент в България, Гърция, Испания и Полша се провежда проучване, с цел да се определят специфичните нужди, които имат МСП по отношение на  специализирана подкрепа или обучение, за защита на  личните данни във връзка с Общия Регламент на ЕС за защита на личните данните (GDPR) и подкрепата, която да им бъде предоставена от бизнес консултанти/съветници.

Участвайки в това онлайн проучване, Вие може да предоставите безценни данни за Вашите нужди от специализирана подкрепа и обучение за прилагането на изискванията на Европейски Регламент 2016/679 за защита на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR), на базата на което ще бъдат разработени обучителни материали от консорциума.

Ако желаете да участвате в проучването, можете да го направите лесно и бързо, като последвате следните линкове:

Участвайте в проучването като собственик или част от МСП тук!

Участвайте в проучването като бизнес консултант тук!

За проект MindtheDATA

Проект MindtheDATA стартира в края на 2019г. и ще приключи през октомври 2021г. Проектът се координира от Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) в България. В проекта са включени още 6 организации от България, Гърция, Кипър, Испания и Полша .  Проектът ще разработи набор от онлайн учебни материали на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и испански). Материалите, които могат да бъдат използвани от бизнес консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, консултанти/професионалисти по човешки ресурси, консултанти по управление/стратегии/операции и маркетинг и собственици на фирми, обхващат областите: рамка за защита на данните за цифрова икономика и обществото на ЕС и новата среда за МСП, стратегия за GDPR, базирана на дейностите на МСП и учебни материали за консултанти.

Можете да посетите нашия уебсайт на www.mindthedata-project.eu и да ни харесате във Facebook: www.facebook.com/MindtheData.

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Започна дистанционно обучение по онлайн експортни дейности
Придобиване на знания и умения в използването на интернет и социалните медии Още
Арбитражен съд при БТПП: Спират да текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела
До официалната отмяна на извънредното положение в страната Още
Примери за положителна интеграция на пазара на труда на хора от трети страни
Инициативата е по линия на проект ERIAS Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Изследване по проект „Създаване на култура за защита на данните сред МСП“
Проектът се координира от Ямболската търговско-промишлена палата в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Европейският парламент одобрява спешни мерки за справяне с кризата COVID-19
Адвокатска кантора „Пенков, Марков и партньори“: 5 бизнес съвета при извънредно положение
Коронавирус: Нови насоки, за да продължи превозът на товари по въздух
Поддържане на основните транспортни потоци, включително за медицински консумативи и персонал Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък е удължен до 30 юни
През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за тази година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г. Още