Брой 235 (1499), 07-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Работен семинар за дуално професионално обучение във Враца

В изпълнение на проект „Learning by Doing” или „Учене чрез практика”, Търговско-промишлена палата - Враца организира и проведе съвместно с Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието, Враца работен семинар за изграждане на визия за модернизиране на системата за професионално образование и обучение.

По време на събитието бяха представени резултатите от първата сесия на семинара, както и натрупан опит от инициативи и проекти по прилагане на дуално професионално обучение (ДПОО) в страната.

В резултат от работата на втория семинар по проблемите на модернизация на професионалното образование и обучение (ПОО) и въвеждане на дуална форма на обучение в България, бяха направени предложения за основни стъпки за по-добра стратегия за модернизация на ПОО като създаване на устойчивост за системата и предпоставки за развитието й, актуализиране на съдържанието на учебници, учебни помагала и учебна документация, повишаване на привлекателността на ДПОО, система за повишаване на качеството на професионалното образование, подобряване на материално-техническата база в училищата, включително общежития, осигуряване на транспорт на учениците от дуалното обучение; затваряне на цикъла –професионално училище - браншова организация – университет.

Също така бяха предложени дейности за ускоряване модернизацията на ДПОО чрез популяризиране на добри практики за квалификация на учители, популяризиране на успешно завършили ДПОО и реализира ли се младежи, създаване на работещи механизми за кариерно ориентиране, позитивна медийна кампания за привличане на повече ученици и промяна на нагласите на обществото към професионалното образование, съвременни форми на привличане на ученици към дуално обучение, използване на възможностите на международния обмен, включване на повече изявени професионалисти в процеса на дуално обучение.

Направените предложения са принос на проекта “Учене чрез практика“ към процеса на формиране на концепция за модернизация на професионалното образование и обучение и разпространение на дуалната форма на обучение като отговор на нуждите на българската икономика от млади и квалифицирани кадри.

Проектът е съфинансиран от фондовете на ЕС (ЕФРР, ИПП). Страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговско-промишлени палати
Председателят на БТПП информира за предстоящите събития в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС Още
Среща с делегация от Европейския център за икономическа, академична и културна дипломация
Белгийска бизнес делегация ще посети страната ни през април следващата година Още
Декемврийска сесия на ЕИСК и среща с еврокомисар Сесилия Малмстрьом
Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване - във фокуса на дебата Още
Годишeн бизнес прием на Н. Пр. корейския посланик в България
Цветан Симеонов бе сред официалните гости на приема Още
Коледното издание на „Доверете се на българското“ се открива утре в София
От 8 до 22 декември ще бъдат представени разнообразни български стоки и подаръци Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работен семинар за дуално професионално обучение във Враца
За модернизация на професионалното образование и обучение в съответствие с нуждите на българската икономика Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Официално представяне на програмата за техническа помощ за малки и средни предприятия по Плана "Юнкер"
За създаване на нови работни места и икономически растеж Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Канадска фирма проявява интерес към партньорство с български фирми
Аутсорсинг в сферата на шивашката индустрия Още