Брой 72 (1830), 12-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Международна конференция „Дунав: Сътрудничество за иновации“

На 9 април Търговско-промишлената палата – Враца проведе международна конференция „Дунав: Сътрудничество за иновации“, в сградата на БТПП - София. Събитието е в рамките на проект EcoInn Danube, изпълняван по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, като ТПП-Враца е водещ в партньор в пакета за комуникация и разпространение на резултатите на проекта.

Основната цел на международната конференция бе да се разпространят сред широката публика постигнатите резултати по проекта, както и да се представят добри практики на български фирми, работещи в сферата на еко иновациите, кръговата икономика и управлението на отпадъци.

Партньори в проекта са организации от 12 европейски държави от поречието на река Дунав, които близо 3 години полагат общи усилия за постигане на общите и специфични цели на проекта. Представители на всички партньори взеха участие в конференцията, както и иновативни фирми от България, еко иноватори, университетски преподаватели, ученици, а също така и представители на проекти от приоритетна ос „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“ на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

Международната конференция „Дунав: Сътрудничество за иновации“ бе открита от Илиана Филипова, изпълнителен директор на ТПП-Враца. Участниците бяха приветствани от Деница Николова, зам. -министър на МРРБ, и Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Презентацията на проекта направи Нина Браткова, представител на Словашки център за наука  и техническа информация, в ролята си на водещ партньор на проекта.

Дневният ред на събитието продължи с представяне на пилотните акции, изпълнени по проекта, след което бе представена Еко Виртуалната лаборатория – уеб платформа, създадена с цел да събере еко иноватори от Дунавския регион, които предлагат или търсят еко иновативни решения на енергийни проблеми или др.

В същия панел, Габриел Владут, асоцииран стратегически партньор в проекта EcoInn, представи по какъв начин еко иновациите се внедряват на пазара. Интересна презентация направи Христо Алексиев от “Playground Energy”, България, който показа как децата могат да генерират електрическа енергия, докато си играят на люлките и катерушките на детските площадки.

В следващия панел бе засегната темата за Кръговата икономика. В началото, Владислав Карталов от ТПП-Враца, даде думата на ученици от СУ „Козма Тричков“ – Враца, които представиха еко иновативни продукти, създадени по време на часовете им по бизнес и предприемачество. Последваха 3 представяния на дейността на български фирми, работещи в сферата на кръговата икономика – “Geocycle Bulgaria”, “BalBok energy” и “Vadima”.

В края на събитието бе проведена капитализация между Дунавски проекти, в които участие вземат представители на български организации. Проектите са: MOVECO, DANUBIOVALNET, RESINFR@DR и CROWDSTREAM. Участие в събитието взеха над 80 участници, които имаха възможността да се запознаят с постигнатите резултати по проект EcoInn, както да добият представа за дейността на еко иновативните фирми в България.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и „София Тех Парк“ обединяват усилията си
За по-добро взаимодействие между бизнеса, науката и предприемачеството Още
Поредна среща по проект GRECO за зелени работни места
Представяне на добри практики от словашки предприятия Още
16 април - двустранни срещи с иранска бизнес делегация в БТПП
В рамките на 19-та сесия на Смесената междуправителствена българо–иранска комисия за икономическо сътрудничество Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Международна конференция „Дунав: Сътрудничество за иновации“
С участието на иновативни фирми, еко иноватори, университетски преподаватели, ученици Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Представяне на най-новата колекция на Rabotno.bg
16 април 2019 г., 10:00 ч. в БТПП Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Земеделците декларират доходи до 30 април 2019 г.
НАП подсеща 40000 земеделски производители за получени субсидии Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Плановете на промишлените предприятия през 2019 г. са за свиване на инвестициите
Най-голям относителен дял в инвестициите се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление Още