Брой 69 (579), 10-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ

Засилваме координацията по въпросите на регионалното сътрудничество


По предложение на външния министър Кристиан Вигенин на редовно заседание на 9 април правителството разшири дейността на създадения през 2011 г. Съвет „Международно сътрудничество за развитие” с външнополитическите аспекти на държавната политика в областта на регионалното сътрудничество. С приетото от Министерски съвет постановление Съветът се трансформира в Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество”.

България участва в разнообразни форми на регионално сътрудничество, което е сред приоритетите на външната политика на страната. Промените, свързани с дейността на Съвета, имат за цел осигуряването на последователност на българските позиции при формиране на политиката и реализиране на българския външнополитическия интерес на регионално ниво.

Сред основните функции на Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество” са приемане на проекти на национални стратегически документи по отношение външнополитическите аспекти на държавната политика в областта на регионалното сътрудничество и координиране дейността по тяхното изпълнение. Той ще приема становища и изготвя проекторешения по конкретни въпроси на регионалното сътрудничество, както и по отношение на предлагани от други страни регионални програми и инициативи. Ще изготвя, приема и внася за утвърждаване от Министерския съвет на проекти за регионални инициативи и ще координира дейността по тяхното представяне и реализиране.

Съветът ще координира дейността на министерствата и ведомствата при участието им в регионални форуми, както и ще анализира работата и развитието на различните форми на регионално сътрудничество от гледна точка външнополитическия интерес на Република България.

НОВИНИ ОТ БТПП
Грузинска делегация проучва опита на България в евроинтеграцията
Очаква се Грузия да подпише споразумението за асоцииране към ЕС през юни тази година Още
Покана за участие в Национално търговско изложение "ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО"
10 - 18 май 2014, Национален дворец на културата, София Още
Лекция „Транснационалните корпорации в Китай: промяна на китайската политика спрямо компаниите с чуждестранни инвестиции”
В рамките на инициативата за отбелязване на 65-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Китай Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
NO-BLE идеи за устойчиво иновативно развитие в сферата на земеделието и храните представиха във Враца
Завърши вторият етап на Транснационалния конкурс по проекта "Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните" Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз
Представени бяха схемите и мерките по програмите за програмен период 2014-2020 г., които ресорните министерства възнамеряват да обявят в следващите месеци Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
Засилваме координацията по въпросите на регионалното сътрудничество
Дейността на Съвета „Международно сътрудничество за развитие” се разширява с външнополитическите аспекти на държавната политика в областта на регионалното сътрудничество Още
В Бургас се проведе среща във връзка със сформирането на Регионален консултативен съвет за Черно море
Идеята е седалището на Съвета да бъде в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага да се засили участието на акционерите и да се въведе принципът на гласуване относно заплащането в най-големите европейски компании
Предлагат се и разходно ефективни решения в областта на дружественото право за МСП... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция/експо „Energy Mongolia-2014"
24 - 26 май 2014 г., Улан Батор, Монгoлия Още