Брой 63 (1821), 01-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Социалното предприемачество е на дневен ред в Смолян


Центърът за насърчаване на социалното предприемачество към Смолянската търговско-промишлена палата (СмТПП) проведе форум на тема „СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. Форумът е част от информационната дейност на центъра за популяризиране на социалното предприемачество. Центърът е създаден от СмТПП в рамките на проект „Интеррегионално насърчаване на социалните предприятия” (I SEE)*. Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на Република Гърция и Република България.  Продължителността на проекта е 24 месеца.

Специален гост на форума бе Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, който направи различен поглед върху възможностите за социално предприемачество в Родопите, предприемачеството в България, бизнес сътрудничеството в регионален и международен план.

Стойна  Михалева, Началник отдел от Дирекция „Бюро по труда – Смолян“, представи възможностите за включване на работодатели в програми към Агенция по заетостта и преференциите към тях при наемане на социално уязвими групи.  

По време на форума беше представен проект I-SEE и дейностите извършени на този етап от СмТПП като партньор от инж. Иво Царев, ръководител на проекта: структуриране на център за социално предприемачество, оборудването му с необходимата техника, назначаване на експерти. Обхватът на дейност на центъра включва популяризиране на социалното предприемачество, информационно-консултантска дейност, проучване на целевата група, анкетиране на заинтересовани лица, провеждане на срещи с целеви групи, проучване и популяризиране на възможности за кандидатстване и финансиране на предприемачи.

За безплатни консултации с експерти, юрист, финансист и социален работник, желаещите да стартират бизнес  могат да направят заявка в центъра за социално предприемачество. В рамките на проекта предстои провеждане на обучения за лица, желаещи да бъдат предприемачи и да стартират свой бизнес. Предимство ще бъде давано на лица от уязвими групи. Темите на обученията, които предстоят, са стартиране на собствен бизнес, социално предприемачество, дигитални умения за малки фирми. Желаещите да участват в обученията или за консултации с експерти могат да го направят на имейл:  smcci@mbox.digsys.bg, тел: 0301-62055 или на адрес: бул. “България“75.
-----------------------
* „Interregional Social Enterprise Empowerment”, с акроним I SEE, финансиран по договор за безвъзмездна помощ B2.9c.06 от 23.10.2017г., от програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР настоява Националният икономически съвет да обсъди българската програма за инвестиционна имиграция
За усъвършенстване на режима за пребиваване или гражданство чрез инвестиции Още
Проф. Цоло Вутов с най-високата награда на БТПП
За значителен принос при осъществяване целите и дейността на Палатата и по повод 70-годишния юбилей Още
БТПП и Иранската палата на търговията, индустрията и мините ще подпишат меморандум за разбирателство
По време на предстоящата сесия на Смесената междуправителствена българо–иранска комисия за икономическо сътрудничество Още
Първата партньорска среща по проект ERIAS се проведе в Милано
Посветена на множеството аспекти на легалната и нелегалната миграция Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Социалното предприемачество е на дневен ред в Смолян
В рамките на проект „Интеррегионално насърчаване на социалните предприятия” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: 4000 корекции за материалните запаси за 45 дни
Инвентаризациите на НАП откриват липси Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Промишлеността се променя
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд на фондовете осигурява нови 30,5 млн. лв. насочени към старт-ъпи
Ресурсът е предназначен за предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-ирански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи
18 април 2019 г., София хотел Балкан, гр. София Още