Брой 175 (1686), 13-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Стара Загора обсъдиха проблемите на младежката заетост


Работен семинар на тема "Младежката заетост – реалност и перспективи" се проведе в Стара Загора. На форума присъстваха председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов, местният омбудсман Надежда Чакърова – Николова, представители на държавни структури, образователни институции и бизнеса.
 
Семинарът е част от съвместен проект на сдружение Свят без граници и Центъра за изследване на демокрацията. Една от целите му е подпомагане на достъпа и използването на мерките по гаранцията за  младежи от уязвими групи в България, Румъния и Унгария. Европейската гаранция за младежта е отговор на младежката безработица в ЕС, причинена от кризата през 2008 година, ангажимент, стартирал и поет от всички страни в Съюза през 2013 г., който гарантира, че всички младежи до 25 години, които са извън работа или обучение, ще получат качествено предложение за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж, в рамките от 4 месеца след като станат безработни или напуснат системата за формално образование.

Младежката безработица до 25 години за 2016 г. според Евростат е 18.7 % за ЕС и 17.2% за България, а процентът на младежи извън работа или обучение до 25 г. е 11.5 % за ЕС и 18.2% за България, съобщи Лилия Драгоева от Центъра за изследване на демокрацията. Тя изтъкна, че има постепенно спадане на нивата, но те все пак остават доста високи, което означава, че могат да бъдат подобрени мерките за прилагане на програмата за младежка гаранция, така че тя да достигне до по-широк кръг от хора.
 
Друга цел на проекта е застъпничество на местно, регионално и национално ниво. Идеята на това застъпничество е да се намери механизъм, чрез който да започне по-активно използването на тези мерки и всички млади хора да се реализират в професионалните направления, в които желаят., каза председателят на УС на сдружение Свят без граници Ганчо Илиев.
 
Един от успешните примери е този на Звезделина Атанасова, доброволец на неправителствената организация. Тя сподели, че в сферата на здравеопазването, в която работи, се наблюдава недостиг на млади кадри, по-застаряващ персонал от медицински сестри и здравни работници, а също и ниско възнаграждение, но въпреки това е избрала да остане в България.
 
Ключови дейности по проекта в България са провеждане на изследване в 10 населени места в страната – 2 от общините са в Старозагорска област – Стара Загора и Николаево, представяне на национален доклад с резултати и препоръки и два наръчника за ефективно прилагане на гаранцията за младежта и организиране на семинари за застъпничество на местно и национално ниво на всички заинтересовани страни. 
НОВИНИ ОТ БТПП
Делегация от Иракски Кюрдистан посети БТПП
Обсъждане на търговско-икономическите отношения между България и Ирак Още
Български компании са поканени да участват в Панаир за експортни стоки в Далиан, Китай
16 – 19 май 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора обсъдиха проблемите на младежката заетост
Подобряване на мерките за прилагане на програмата за младежка гаранция Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Минималното заплащане в страните от ЦИЕ
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация за август е 0.1%
Годишната инфлация е 3.5% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Парите за директни плащания за България през следващия програмен период по ОСП ще бъдат с около 250 млн. евро повече
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Годишна реч за състоянието на Европейския съюз на председателя Юнкер в Европейския парламент
Превод на български език, включително съпътстващи документи Още