Брой 134 (2389), 16-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Подготвя се изграждането на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора

Търговско-промишлена палата – Стара Загора подкрепя инициативите на Технически университет  - Габрово, който е базова образователна структура за подготовка на инженерни кадри за региона на Стара Загора. Палатата в Стара Загора е асоцииран партньор при дейностите от проекта за създаването на Технологичния парк на Университета и на лабораториите към него.

Важна тема, по която Търговско-промишлена палата – Стара Загора и Технически университет – Габрово работят съвместно, е изграждането на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора. Този център ще бъде важен елемент на образователната инфраструктура на Старозагорска област, в контекста на предстоящите сериозни промени в индустрията и икономиката на региона, базирани на иновативни, високотехнологични и екологични технологии. Затова ще се използват ресурсите на Националния план за възстановяване и устойчивост,  Регионалния план за справедлив преход, както и други национални и международни програми.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора подкрепя и платформата IndustryHUB, която стартира на 15 юли 2021 г. Технически университет – Габрово обяви създаването на IndustryHUB, като обща инициатива на Университета и JobTiger.

Целта на IndustryHUB e да се превърне в място за споделяне на опит, новини и информация в областта на индустриалните технологии, иновациите и реализацията на научноизследователски разработки, лабораторните и научно-приложните услуги, интелектуалната собственост, трансфера на знания и технологии, предприемачеството, стартиращите предприятия и кариерната реализация бизнесориентираното обучение на бакалавър и магистър, професионалното обучение и следдипломната квалификация.

Изпълнението на този проект е от взаимен интерес, като заедно с това симбиозата трябва да донесе преки ползи за предприемачи и фирми – партньори на Техническия университет, членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, но също и за много по-широк кръг от предприятия и заинтересовани лица. Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество с Университета, като работодателското сдружение и висшето училище бяха сред учредителите на създадения през лятото на 2020 г. Клъстер Технологии за чиста околна среда, припомня председателят на ТПП – Стара Загора Олег Стоилов.

На територията на Технологичния парк на Технически университет – Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса. Тематичният обхват на тези лаборатории е много голям, но те биха работили успешно и с ясно измерим резултат, само ако са в постоянна и пряка връзка с представителите на бизнеса и са насочени към решаване на конкретни проблеми. Точно това е ролята, която се възлага на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, която през 2021 г. отбелязва 30 години от създаването си.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Грузия пое председателството на Бизнес съвета към ОЧИС
Основните приоритети на председателството са туризъм, иновации и възобновяеми енергийни източници Още
Проект RIDE с интернет сайт за включване на жени мигранти и бежанци в пазара на труда
Обучения, срещи с потенциални работодатели, компании и представители на социални предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Подготвя се изграждането на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора
Част от образователната инфраструктура на региона в контекста на предстоящите сериозни промени в индустрията и икономиката Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: През юни регистрираната безработица отново достигна своя исторически минимум
69% от започналите работа през юни са устроени в реалната икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До 2 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2021 г.
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
За две седмици Инспекцията по труда провери 191 строителни обекти в София
Четвърт от строителните работници не ползват предпазни средства Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)
Обединена и сигурна екосистема за услуги и инфраструктура за данни в областта на суперкомпютрите Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия предявява иск срещу България за несвързване на търговския регистър със системата на ЕС за търговски регистри
Крайният срок, в рамките на който България трябваше да се свърже, беше 8 юни 2017 г. Още