Брой 234 (491), 02-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Силистренската палата и 18 организации-партньори отчитат резултатите по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България


На 28 ноември Силистренската търговско-промишлена палата участва в среща за преглед на напредъка по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.”.

Палатата и още 18 организации са успели да привлекат в Силистренска област по 20 проекта общо 26,80 млн. евро, като 8,13 млн. от тях - директно в гр. Силистра.

Програмата ТГС Румъния-България 2017-13 разпределя бюджет от 241 млн. евро по трите си оси и има договорени общо 165 проекта до сега, 105 от които вече са приключени и по тях са били възстановени близо 112 млн. евро.

Общо, по тях са работили  266 български и 264 румънски партньорски организации.

Резултатите до сега дават големи надежди, защото бе отчетено, че е улеснена работата на 13 800 МСП, като са ремонтирани/построени 157 км пътни участъци. 84 000 лица са били обхванати в 1300 трансгранични обучителни сесии; сключени са над 70 партньорства между университети/ изследователски институти и фирми; проведени са 20 изложения и фестивали, създадени са над 120 уеб страници, IT-платформи за онлайн информация относно търсене и предлагане на работа от фирмите по двата бряга на река Дунав; създадени са 34 интегрирани туристически продукта; изработени са множество стратегии за съвместно развитие на свързаност в трансграничната зона; направени са предпроектни проучвания за развитие на инфраструктурата в пристанищата по реката.

Изключително полезно за териториите, обхванати от програмата, е и закупеното оборудване  за наблюдение и интервенция в спешни ситуации.

На базата на придобития опит и новите  делови връзки в Силистренско очакват с нетърпение новия програмен период по ТГС 2014-2020 г., в който да продължат реализацията на идеите си за повишаване на жизнения стандарт  в района на Долен Дунав, а и на възможностите за развитие на фирмите от малкия и среден бизнес. В тази посока са насочени и усилията на Силистренската търговско-промишлена палата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще връчи своите Годишни награди’2013
Тържествената церемония ще се състои утре, 3 декември в „София Хотел Балкан“ Още
БТПП ще работи за разширяване на сътрудничеството с Австралия
Независимо от ръста на двустранната търговия за първото полугодие на тази година, има неизползван потенциал в търговско-икономическите отношения Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Силистренската палата и 18 организации-партньори отчитат резултатите по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
На базата на придобития опит, в Силистренско очакват новия програмен период, за да продължат реализацията на идеите си за икономически просперитет в района на Долен Дунав Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на Международната специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии „CeBit 2014“, Хановер
Краен срок за документи: 16 декември 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първите проекти по Националната инвестиционна програма ще бъдат предложени за оценяване до средата на февруари 2014 г.
Критериите, по които ще се избират проектите, са генериране на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, разкриването на работни места..... Още
Започва подаването на проекти за управление на животински отпадъци по ПРСР
Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие" по място на извършване на инвестицията Още
Проект „Красива България” открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2014 г.
Тя ще продължи до 31.01.2014 г., включително Още
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
Системата ТИР за територията на Русия ще се прилага до 1 юли 2014 г.
Продължава приемането на карнети ТИР на руските гранични пунктове за превози до и през територията на Русия и Митническия съюз Беларус – Казахстан – Русия Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Към отмяна на плоския данък
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още