Брой 246 (1510), 22-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Хасковската търговско-промишлена палата участва в Първа координационна среща по проект DIONYSOS


От началото на месец ноември тази година започна изпълнението на проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“*, с главен партньор „Катедра по наука на храните и храненето на човека към Атински аграрен университет“. Хасковската търговско-промишлена палата е един от осемте партньора по проекта. Проектът е по приоритетна ос: 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен Приоритет: 6с - Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

В периода 4-5 декември 2017 г. се проведе Първата координационна среща по проекта в гр. Елефтрополи – общинска администрация на Пагейо, в която участие взеха експерти от ХТПП. По време на срещата партньорите по проекта обсъдиха изпълнението на дейностите и финансовото управление на проекта.

Целта на проекта е да подобри и запази традиционните ресурси (местни винени сортове), специфични за трансграничния район, като популяризира производствената и културна идентичност на района (местни сортове лозя по отношение на винената традиция) и повишава привлекателността на района чрез създаване на интегрирана туристическа дестинация, както тематично, така и териториално. Проектът ще се изпълнява 24 месеца и е с бюджет за ХТПП в размер 83044,80 евро.

---------------------------
* Акроним: DIONYSOS, съгласно договор за финансиране № В2.6с.04 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
2017 г.: Най-голям напредък България постига в икономическата свобода
Анализ на представянето на страната ни по икономическите индекси в международни класации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата участва в Първа координационна среща по проект DIONYSOS
Запазване на традиционните местни винени сортове, специфични за трансграничния район Гърция-България Още
ТПП Враца се включи в Годишната конференция на европейската Мрежа за подкрепа на малките и средни предприятия
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Cоциалните партньори постигнаха съгласие по текстовете на Конвенция 131 на МОТ
Относно определяне на размера на минималната работна заплата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба срещу кибернетични заплахи: подписано е споразумение за създаване на Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в българска делегация на изложението MEAT-TECH 2018
Милано, 28-31 май 2018 Още