Брой 104 (1862), 04-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Представители на Търговско-промишлена палата – Враца се запознаха с германския опит в областта на гериатрични грижи


На 29 май  в гр. Щутгарт, Германия се проведе последния обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing), Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Експерти на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца, и Български червен кръст, в качеството на заинтересована страна,  посетиха Професионална гимназия за гериатрични грижи, Щутгарт (Kolping Altenpflegeschule), където се запознаха с тригодишното обучение по професията „Асистент на възрастни хора“.

В допълнение към професионалната компетентност, по време на обучението гериатричните асистенти  придобиват висока степен гъвкавост, съпричастност, морална осведоменост и способност за справяне с конфликти. За възрастните хора те често са първата или единствена точка на контакт по лични и социални въпроси и по този начин развиват тясна връзка с хората, които се грижат за тях. Задачите, които един асистент изпълнява, могат да включват насърчаване и подкрепа на семейна и съседска помощ, насърчаване на социалните контакти, интересни дейности за свободното време на възрастните хора.

Задачите на всеки асистент на възрастни хора се разработват индивидуално, въз основа на индивидуалните биографии на възрастните хора, за които той се грижи. Задачата на гериатричната помощ не е да решава проблемите на възрастните хора, а да подкрепя засегнатите в преодоляването на техните проблеми. Това включва както помощ при лични кризисни ситуации, така и здравни грижи и съвети при ежедневни практически въпроси, например в областта на храненето и правните въпроси.

Обучението/ преквалификацията в Професионалната гимназия за гериатрични грижи, която посетиха представителите на ТПП – Враца,  трае три години и завършва с изпит за признаване квалификацията „Асистент на възрастни хора“. Теоретичните  и практически области на обучението са координирани от държавата. Обучението обхваща общо 2100 часа, уроците се провеждат на модули, редуващи се между училище и практика. За практическото обучение са предвидени 2500 часа. Бъдещите асистенти сключват договор за обучение с "доставчика на практическо обучение" – Дом за възрастни хора или Червения кръст. По време на практиката асистентът на възрастни хора се подпомага реално както от персонала на доставчика на практическото обучение, така и от преподавателите на Професионалната гимназия за гериатрични грижи.

Обучението има за цел да даде възможност за независима, самоотговорна и холистична грижа на възрастните хора в Щутгарт.  Концепцията на обучението допринася за това, съдържанието на урока вече да не се дефинира по теми, а по области на обучение. Учебните области позволяват интердисциплинарно обучение и отчитат конкретните професионални задачи в грижите за възрастните хора. 

Грижата за възрастните хора е професия с бъдеще не само в Германия, но и в страните партньори по проекта от поречието на река Дунав. В тази връзка българските  експерти обмениха познания и добри практики с експертите от Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина.  Мащабността на перспективата за кариера в тази област става ясна, когато всички заинтересовани страни обърнат внимание на факта, че само след няколко години около една трета от нашето население ще бъдат възрастни хора. Много от тях ще се нуждаят от  извънболнична грижа в домовете си, в стационарни и полустационарни бази, както и в консултативни центрове за възрастни хора.

Обменът на експерти продължи с представяне на Центъра за професионално обучение към Индустриална търговска камара - Щутгарт, (Vocational Education and Training Center, IHK Stuttgart) и представяне на немската дуална образователна система, в контекста на законовите действия на експертите от Индустриална търговска камара - Щутгарт.

Представителите на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца, получиха изключително интересни предложения за бъдещи сътрудничество и партньорства. Те са насочени основно към обмяна на методики и програми за обучения, мобилност на кадри, включително разработван и представяне на проектни предложения по Програма Еразъм+, съвместно с училища от област Враца и Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца – Медицински университет.

За повече информация относно проекта: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@online.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за рекламно участие в изданието на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България®”
Вашето рекламно послание ще достигне до широк кръг предприемачи в страната и чужбина Още
Представяне на новия Инвестиционен план в Европа „# InvestEU“ в Програмен период на ЕС 2021-2027 г.
26 юни 2019 г. от 10 часа в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Изложение в Бургас „Гръцки традиционни продукти и туризъм”
Организирано от Бургаската търговско-промишлена палата Още
Представители на Търговско-промишлена палата – Враца се запознаха с германския опит в областта на гериатрични грижи
В Центъра за професионално обучение към Индустриална търговска камара - Щутгарт Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Интерконекторът България – Сърбия трябва да бъде въведен в експлоатация през 2022 г.
За постигане на енергийна сигурност и конкуренция в газовите доставки за региона на Югоизточна Европа Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Възможност за финансиране на МСП, работещи в областта на ИКТ по Хоризонт 2020
Необходимо e поне един партньор извън България да е със статут на научна организация, университет или МСП Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейските избори през 2019 г.: какво следва
Новата Европейска комисия би трябвало да започне работа от 1 ноември Още