Брой 128 (2134), 07-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Русенска търговско-индустриална камара предлага консултации по програмата за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия


Средните предприятия, засегнати от пандемията COVID-19, ще имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общият размер на помощта по процедурата е 156 млн. лева, като всеки проект може да е на стойност между 30 000 и 100 000 лева.

В тази връзка Русенската търговско-индустриална камара е в готовност да предложи консултантски услуги и оперативна помощ при подготовка на документи за компании, желаещи да кандидатстват по програмата. Ако желаете професионална помощ, консултации и изготвяне на документация,  експертите на РТИК ще ви разяснят подробно условията и процедурите. За съдействие: тел. 082/825 878 и 082/825 875, или на projects@rcci.bg. Фирмите-членове на РТИК се ползват с преференции.

Кой може да кандидатства:

  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.);
  • Кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия;
  • Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.;
  • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС , подавана към НАП;
  • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е било в затруднено положение;
  • Кандидатите следва да са подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.

Процедурата по кандидатстване е изцяло електронна, като документите се подписват с КЕП на юридическото лице с титуляр и автор лицето, което официално го представлява, с КЕП на физическото лице, представляващо кандидата или с КЕП на упълномощено от представляващия/ представляващите трето лице.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Въпреки пандемията нивото на интерес към икономическо взаимодействие между България и Израел се запазва
БТПП предлага възможност за участие в промоционална кампания, организирана от Европейската комисия
Безплатна реклама на Вашия бизнес Още
Годишни награди на Business Lady за принос на жените в бизнеса
За поредна година БТПП е сред партньорите на събитието Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенска търговско-индустриална камара предлага консултации по програмата за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Близо 175 000 фирми и юридически лица с нестопанска цел подадоха декларации за нулева дейност от началото на 2020 г.
След 20 дни се преустановява работата на старите портали на Агенцията по вписванията Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промяна в ставките по ДДС в Германия (на вниманието на задължените лица, регистрирани по MOSS)
Приложими за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги, предоставяни по електронен път Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Какви ще са цените на енергията през следващите 12 месеца?
Автор: Институт за енергиен мениджмънт Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фонд на фондовете влага още 56.3 млн. лв. в малки и средни предприятия
Това е следващата антикризисна мярка след обявения през миналата седмица гаранционен инструмент за близо 158 млн. лв. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия
По отношение на България, Комисията запазва прогнозата си от пролетта за намаление на реалния БВП с около 7% през 2020 г. Още