Брой 15 (272), 22-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Системата CadIS - изключително полезни данни за подпомагане дейността на земеделските производители

За подпомагане дейността на земеделските производители, в CadIS е разработена уникална функционалност за поддържане на информация за обработваните от тях площи – контури на блоковете и мероприятията провеждани върху тях, класифицирани по стопански години. По този начин земеделците могат да следят сеитбооборота, да защитят проекти за биопроизводство, да кандидатстват за субсидии по мярка „Агроекология” и като цяло – да поддържат земята в добро агроекологично състояние.

В системата се регистрират отглежданата земеделска култура за стопанската година, нейния предшественик, сорта й и всички проведени мероприятия като оран, сеитба, торене, третиране и прибиране на реколтата. Регистрират се и всички обследвания, бедствия, нападения, лабораторни изследвания и проверки. Събираните данни са изключително полезни за управлението на земеделската работа и повишават ефективността на производството и конкурентноспособността на българските земеделски продукти.

Тези данни могат да се използват и за представяне пред проверяващи органи или застрахователни компании.

CadIS позволява поддържане на регистъра "Моите имоти", от който автоматично се експортират декларациите по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, които на свой ред се ползват за изготвяне на споразумения за ползване.

Това видео демонстрира възможностите за импортиране на парцелите от предишни кампании, получени от Разплащателна агенция след подаване на заявление, и подготовката им за новата кампания по очертаването в ИСАК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишни награди "ЛИЧНОСТ В НОВИНИТЕ 2012"
Председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи награди на победителите в категория „Бизнес“ Още
Семинар в БТПП - НЦПО
„Промени в данъчното и осигурително законодателство” Още
ИКОНОМИКА
Повишени очаквания на ЕБВР за растежа на българската икономика
Нарастването на икономическата активност в България - над средното за страните от Югоизточна Европа Още
„България - една от най-стабилните държави в Европа - пример за последователна и сигурна политика на европейско ниво“
Енергийната ефективност - алтернативата на производството на електроенергия от АЕЦ Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Системата CadIS - изключително полезни данни за подпомагане дейността на земеделските производители
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Обществени поръчки – документи по еврофинансиране
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получении в БТПП
ЧИС Туристическа конференция и панаир - Истанбул, Турция Още
СЪОБЩЕНИЯ
Откриване на българско посолство в Багдад