Брой 16 (1528), 23-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Знак за доверие и качество "Е-НАДЕЖДЕН" отличава добрите онлайн магазини в България


Българската национална асоциация "Активни потребители" и Европейската организация на потребителите (BEUC) представят за първи път в България знак за доверие и качество за интернет магазини - "Е-НАДЕЖДЕН". Знакът отличава добрите онлайн търговци в България, които освен законовите изисквания, предоставят и други ползи за потребителите, като това да имат ясна и лесно достъпна информация на сайта, да няма скрити такси, да предоставят преглед на стоката преди плащане.

Изискванията към търговците са формулирани в 9 критерия на знака за качество.

Знакът помага за повишаване на потребителското доверие в българските онлайн търговци като гарантира, че те са сигурни и надеждни. Деветте критерия са публично оповестени и това позволява на всеки потребител, който открие че търговецът не спазва изискванията на сертификата, да подаде сигнал и на нарушителя да бъде отнето правото на ползване.

„Подобен тип знак за доверие съществува в почти всички западни държави и неговото въвеждане в България е необходимо, тъй като онлайн потреблението се увеличава. Той ще предостави на потребителите сигурност, че онлайн магазинът, от който пазаруват, е проверен, и ще стимулира онлайн търговията у нас“, каза Богомил Николов, Изпълнителен директор на "Активни потребители".

В началната фаза на сертифицирането могат да кандидатстват само търговци, предлагащи стоки онлайн. Търговците с право на ползване на сертификатната марка ще имат лого „Е-НАДЕЖДЕН“ на интернет страницата си, което води към публичен регистър. Това гарантира, че онлайн магазинът е проверен и при възникнал проблем той носи по-голяма отговорност за разрешаване на спора. Знакът гарантира прозрачност, достъпна информация и сигурност, при пазаруване от тези търговци.

Кандидатстването на електронните търговци вече започна на сайта на знака "Е-НАДЕЖДЕН" - http://e-nadejden.bg/, където могат да бъдат видени и критериите за сертифициране, кои магазини са сертифицирани и правилата за ползване.

Спазването на критериите се контролира от независим орган – Борд за доверие. Удостоверението за правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“ е със срок от една календарна година плюс първия месец на следващата година. След изтичане на срока, сертификатът се подновява за следващ период въз основа на нова кандидатура. 

Разберете повече за знака за доверие и качество „Е-НАДЕЖДЕН“  на  www.e-nadejden.bg

Критерии за предоставяне на знак за доверие "Е надежден"

Информационни задължения

Търговецът е изпълнил задълженията за предоставяне на информация по чл. 47 от ЗЗП.

Законодателни задължения

В предходната година търговецът няма влезли в сила съдебни решения за забрана на неравноправни клаузи от ОУ, както и влезли в сила санкции за нелоялни търговски практики и/или за нарушения на задълженията си при сключване на договор за продажба на стоки от разстояние, уредени в глава 3, раздел Iот ЗЗП или нарушения на забраната за нелоялна конкуренция.  

Сигурност на плащанията

Търговецът използва валиден интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра, като предпазва преноса на данни в Интернет от недобросъвестна намеса. (Https://).

Отнася се за цялото съдържание на Интернет страницата.

Политика за лични данни

·       Търговецът е регистриран като администратор на лични данни и няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения по ЗЗЛД в предходната година.

·       Политиката за лични данни е достъпна на уебсайта на търговеца след не повече от две команди.

·       Търговецът не предоставя на други лица бази данни с адресите на електронните пощи на потребителите.

Общи условия

ОУ са:

·      лесно достъпни на 1 клик от основната страница; и

Право на връщане (отказ)

·      Процедурата за отказ от договора е ясно обяснена и лесно достъпна на не повече от две команди от основната страница и съдържа информация относно:  етапите на процедурата, сроковете, адрес за доставка, размер на разходи и в чия тежест са същите;

·      Обяснена е разликата между правото на рекламация и правото на отказ от договора от разстояние;

Без скрити такси

Информацията за разплащателните методи, които търговецът приема, включва:

·      видове, такси, срок за фактуриране;

·      не се начисляват необявени такси в процеса на плащане.

Проверка преди плащане

Търговецът се съгласява да осигури на потребителите, при поне един метод на плащане услугата „Проверка преди плащане“, която дава възможност на получателя да отвори пратката в присъствието на куриера и да приеме или откаже покупката.

Участие в механизъм за АРС

Търговецът се явява като страна в производствата, образувани пред избрания от него и посочен в ОУ и на интернет страницата орган за АРС.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изложение на големи български и турски компании „Бултишад“
За активизиране на двустранните отношения в търговията, инвестициите и производственото коопериране Още
Среща с ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР
От началото на 2018 г. АОБР е със статут на наблюдател в Консултативния комитет... Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Обзор на румънския пазар през 2017 г.
Информация от Българо-румънската търговско-промишлена палата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международна специализирана изложба за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2018
23 – 27 април 2018 г., гр. Хановер, Германия Още
Международни панаири, изложения, форуми
Съобщения, получени в БТПП Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Знак за доверие и качество "Е-НАДЕЖДЕН" отличава добрите онлайн магазини в България
Кандидатстването на електронните търговци вече започна на специален сайт Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Данъчно облагане: осем юрисдикции бяха извадени от списъка на ЕС
На базата на експертна оценка на ангажиментите, поети от тези юрисдикции Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите
Как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС Още
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
От родолюбивия проект „НЕзабравимата България“ се обръщат към всички, които милеят за българското
Да подкрепят заснемането на филм, посветен на 140-годишнината от Освобождението на България Още