Брой 106 (2361), 08-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Търговията с вино във Виетнам и възможностите за навлизане на българските винопроизводители на този пазар


Устойчивата икономика на Виетнам и успешният контрол върху пандемията от COVID-19 допринесоха много за нарастващия икономически статус на страната. Все повече чуждестранни компании търсят възможности за навлизане на виетнамския пазар. Сред продуктите, които отбелязаха значителен ръст на продажбите през последните години, е виното. Започвайки от много ниско ниво, виетнамският пазар за вино процъфтява, като хотели, ресторанти и търговци на дребно вече предлагат голямо разнообразие от вина от цял ​​свят.

Страните от АСЕАН, включително Виетнам, се очертават като важни партньори за търговия с вино. След влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, постепенно, в период от седем години, митата върху вноса на вина от Европейския съюз във Виетнам ще намалеят до нула. Туризмът във Виетнам се развива с бързи темпове, което увеличава броя на потенциалните потребители на вино. Тези фактори са благоприятни за предлагането на виетнамския пазар на български вина, които успешно могат да се конкурират с вина от други страни на света.

Консумацията на вино все повече се увеличава във Виетнам. Въпреки пандемията от COVID-19, потреблението на вино във Виетнам през 2020 година нарасна с 30%.

Като цяло, консумацията на алкохол във Виетнам се е увеличила с 95 процента от 2010 до 2020 година, което означава, че растежът на пазара е солиден и възможностите се умножават.  

Виетнам вече представлява третият по големина потребителски пазар на вино в Югоизточна Азия, тъй като потреблението му възлезе на 15,3 милиона литра през 2020 година.  

Тъй като вкусовете на виетнамците се променят, а нарастващата средна класа изисква по-висококачествен алкохол, белите и червени вина все повече се конкурират с бирата, която е много популярно питие във Виетнам.

Понастоящем, местният пазар на вино във Виетнам предлага широка гама от вина от страни като Франция, Италия, Чили, САЩ и Австралия. Най-продаваните вина са червените с около 65 процента от пазара, следвани от белите с 25 процента и пенливите вина с 10 процента.

Предвижда се населението на Виетнам да достигне 101 милиона души до 2025 година, като населението в трудоспособна възраст ще бъде  60 процента от общото, а средната възраст ще бъде 30 години. Освен това, очаква се средната класа на Виетнам да достигне 95 милиона души до 2030 година, което, според фирмата за проучване на пазара „Nielsen“, е най-бързият темп на растеж в Югоизточна Азия.

Българските производители на вино би трябвало да насочат усилията си към установяване на бизнес отношения с вносители и дистрибутори в големите виетнамски градове Ханой, Хошимин, Хайфон, Начанг и Дананг, в които населението е по-образовано, повече пътува по света и е с по-високо познание за качествата на виното.

Виното сега е основен елемент в много социални мероприятия, като бизнес вечери, коктейли, промоции, приеми и др.

Важен пазарен сегмент във Виетнам представляват корпоративните подаръци, които са много популярни в страната, правят се по различни случаи и задължително включват бутилка вино или друг алкохол. 80 процента от продажбите на вино във Виетнам се генерират преди и по време на виетнамските новогодишни празници, които, обикновено са през януари или февруари. Компаниите във Виетнам са склонни да изразходват големи финансови средства за поръчки за вино като подаръци в края на Лунарната година, както за служители, така и за партньори.

Според проучване, проведено от Университета по икономика в град Хошимин относно културата на пиене във Виетнам, повечето от анкетираните потвърждават, че пиенето на алкохолни напитки е, за да се спазва добре социалния етикет, да се поддържа правилно поведение в работата, да се изграждат и поддържат социални контакти и бизнес отношения. Това мислене съществува във виетнамското общество от векове. Освен това, виетнамците могат да консумират алкохолни продукти по време на всякакви тържества.

Културата на пиене, също така, отразява поведението на потребителите и разбирането, че е от голямо значение. Изследване, проведено от „Ipsos UU“, разкрива съществени разлики в поведението при консумация на алкохол между хората, живеещи в трите основни региона на Виетнам.

Потребителите, които са в Северен Виетнам, са склонни да следват тенденциите и да обръщат голямо внимание на опаковката, особено за подарени продукти, и имат значителни познания за различни марки. Потребителите от Централен Виетнам са склонни да бъдат резервирани, по-малко склонни да изпробват нови марки и предпочитат местните марки. Липсата на разнообразни марки може да бъде ключова причина за тази тенденция. За разлика от тях, хората, живеещи в Южен Виетнам, са класифицирани като лесни потребители, които са готови да изпробват нови марки и са запознати с различни марки.

В последните години, при виетнамците се забелязват много големи подобрения в жизнения стандарт и потребителската разходна сила, заедно със значителна мания към чуждестранни продукти, вярвайки, че те са с по-високо качество. Следователно, виетнамските потребители в днешно време са готови да платят повече пари, за да опитат продукти с по-високо качество, като по този начин откриват голяма ниша за вносни продукти.

Освен това, тъй като постепенно търговията на дребно в страната се отдалечава от традиционната и се насочва все повече към съвременната търговия на дребно, не е трудно за потребителите да намерят вносни алкохолни продукти в супермаркетите.

 Въпреки че Виетнам е отворен за чуждестранни инвестиции и има политика на отворен пазар, правителството е известно, че защитава местното производство. Българските вносители на вино трябва да са наясно с честите регулаторни промени, както и с трите основни региона на страната - Север, Център и Юг. Вносителите трябва да вземат предвид тези фактори, когато планират навлизане на пазара.

Винопроизводството във Виетнам все още използва редица протекционистични политики, свързани с мита, акцизи и данъка върху добавената стойност.

Има няколко възможности за българските винопроизводители да навлязат на виетнамския пазар на вино. Общите стратегии за навлизане на пазара могат да бъдат партньорство с местен партньор, използване на търговец, дистрибутор или агент. Българските винопроизводители могат, също така, да регистрират търговско дружество, да внасят продуктите си и да ги разпространяват в каналите за търговия на едро и дребно.

През последните години, сливанията и придобиванията се превърнаха в популярен път за компаниите, които искат да започнат дейност във Виетнам. Чрез сливания и придобивания чуждестранните вносители могат да използват съществуващ достъп до потребители, местоположения и канали за дистрибуция. Така, те биха могли да се справят по-добре с бързо променящата се инвестиционна среда на Виетнам. Вносителите, за които е трудно да навлязат на виетнамския пазар, сливанията и придобиванията предоставят предоставят разрешение на редица проблеми.

Някои от по-важните регламенти във виетнамската нормативната уредба за внос на вино са следните:

• Лицензът за внос на вино и продажба на вино във Виетнам е 50 000 щатски долара. Правителството предоставя лицензи за разпространение и продажба на алкохол на базата на квоти;

• Рекламата за продажба на вино е строго регламентирана.  Продуктите с алкохолно съдържание, превишаващо 15°, не е разрешено да се рекламират, а за тези под 15° - рекламата е ограничена;

• Освен здравен сертификат, сертификат за технически стандарт и сертификат за произход, виетнамските власти изискват и редица други сертификати и документи, които позволят вноса на вино във Виетнам;

• С влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам размерът на митото(върху цената на продукта, застраховката му и транспорта му - CIF) за внос на вино във Виетнам от страни-членки на Европейския съюз ще намалява както следва:

HS код

Наименование на продукта

Мито преди влизането в сила на споразумението

Година на влизане в сила

(1.08.2020)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

220410

220420

Вино

50%

44%

38%

32%

25%

19%

13%

7%

0%

2205

Вермут и други вина

55%

48%

41%

35%

28%

21%

14%

7%

0%

 

• За вина с алкохолно съдържание над 20° се прилага специален данък върху продажбите от 65%. Вината с по-ниско алкохолно съдържание се облагат с 35% специален данък;

• С 10% данък върху добавената стойност се облагат всички видове вина, продавани на виетнамска територия.

Вносът на вино се регулира от митническите закони на Виетнам и други съответни разпоредби. Преди да се освободи от митница, вносното вино трябва да бъде инспектирано на основата на декларации за внос, подадени преди или 30 дни след пристигането на стоката. Продуктът трябва да се доставя и със сертификат за произход, който се използва за определяне на преференциалните данъчни ставки. Изисква се плащане на мита преди освобождаването на стоката.

Освен това, вносът се подчинява на разпоредбите за етикетиране във Виетнам, което означава, че етикетите на бутилките вино трябва да бъдат на виетнамски език.

Въпреки трудностите при вноса и дистрибуцията на вино, Виетнам предлага благоприятни възможности за българските винопроизводители. Като при всеки нововъзникващ пазар, възможностите са съпроводени с рискове. Българските вносители трябва да вземат предвид всички обстоятелства и фактори, съществуващи на виетнамския пазар, и да се подготвят преди навлизането на този голям пазар.

-------------------

На 11 юни 2021 година, петък, от 18:00 часа българско време, ще се проведе уебинар на тема „Електронната търговия във Виетнам по време на пандемията от COVID-19 – благоприятна възможност или бизнес както обикновено“.

Регистрацията за уебинара   ТУК:  

Изготвил:

Олег Маринов

Ръководител на СТИВ-Хошимин

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният посланик на Румъния посети БТПП
Обсъждане на предстоящата Среща на върха на Инициативата "Три морета" Още
Семинар по безопасни и здравословни условия на труд се проведе в Кюстендил
С акцент приложими мерки при работа в условията на COVID-19 Още
Близо 1000 вина на Десетия балкански международен винен фестивал в София, от 17 до 19 юни
БТПП е партньор на събитието Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Модулно онлайн обучение за брокери на недвижими имоти
Организира Националното сдружение "Недвижими имоти" Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: БВП на един зает се увеличава реално с 2.0%
В сравнение със същото тримесечие на предходната година Още
БИЗНЕС СРЕДА
Създава се Съвет по месо и мляко към Министерството на земеделието, храните и горите
Ще бъде съставен от преработватели и експерти от научната общност Още
Държавна субсидия на стойност малко над 16 милиона лева в подкрепа на туроператорите заради неосъществените пътувания
Индикативната дата за отваряне на системата за подаване на проектни предложения е 1 юли 2021 г. Още
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
ИСС настоява за спешно продължаване на мерките за икономическа и социална подкрепа за бизнеса
Да се въведе нова мярка 75/100 за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търговията с вино във Виетнам и възможностите за навлизане на българските винопроизводители на този пазар
Уебинар „Електронната търговия във Виетнам по време на пандемията от COVID-19“ Още