Брой 12 (1771), 17-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Икономическо развитие на Ямайка


Ямайка е островна държава, ситуирана  в Карибския район, една от най-малките  в света, с площ от 10.990 кm2 и население от 2.890 млн..души. Столицата на острова е Кингстоун , валутата е ямайски долар.

По данни на Световната банка през 2018 г. Ямайка достигa ръст на икономиката  от 1.7 %,  а очакванията за 2019 г. са за ръст  от 2.4 % . Най-важните отрасли са   туризъм, минната индустрия, селското стопанство. От началото на 90 те-години на миналия век туризмът се развива  динамично  и  много успешно. Икономиката се базира основно на сектор „услуги“, който има принос от  62.2 % в БВП на страната. Валутните приходи се осигуряват  основно от туризма, от  семейните парични помощи  , които представляват  средно годишно 20 %  от БВП, както и от  добре развиващата се минна индустрия.

1.Туризъм – този отрасъл и свързаните с него сектори осигуряват около 30 % от БВП на Ямайка. В туризма са заети около 25 %  от  работещите в страната. През 2017 г. страната регистрира собствен рекорд от 4.3 млн. посетители –  общо туристи и пътници от круизните кораби, като перспективите за 2018 г. също са много добри. Карибските плажове, флората и забележителният животински свят привличат туристите . В националните паркове със запазена природа се срещат мангусти, различни видове прилепи, диви прасета, гигантски пеперуди и др. Ямайка разполага с 30 000 стаи  с висок стандарт, от които 25 % са на големите испански вериги, като повечето са разположени по плажната ивица на Монтего Бей. Три големи морски гари приемат круизни кораби от цял свят. Амбициозната правителствена програма  за строителство нови хотелски стаи е да се   достигне  до 2022 г.  до  50 000 стаи .

 2. Минна индустрия

През  1942 г са открити големи повърхностни залежи от алуминиеви руди- алуминиев оксид, боксит и др., които лесно се добиват и  основно се изнасят. Ямайка заема 4 място в света по залежи на тези минерали. Износът им  годишно донася приходи на страната в размер на около 600 млн. щ. долара, осигурявайки като сума  около  50 % от износа на Ямайка. Залежите от алуминиеви руди се определят на около 2 млрд. тона, като се предвижда, че ще има достатъчно количество за експлоатация през следващите 100 години. Добиват се също така  мед, цинк, олово, силиций. Значителен е добива на гипс, който осигурява със суровина строителната индустрия на Ямайка.

3. Индустрия -от края на 60 те години индустрията се развива успешно, преди всичко производството на текстил и обувки , като основен продукт в този сектор са текстилните изделия и официални дрехи,  които се изнасят в много страни. Текстилната индустрия осигурява около 13 % от износа на Ямайка .

Отбелязва се напредък в петролната индустрия- рафиниране на  суров петрол. Произвеждат се някои химически продукти, метали, хартия и хартиени изделия.

4. Селско стопанство – в този отрасъл   са заети  около 20 % от населението, като захарната тръстика е основен продукт. Това предполага голяма зависимост от цената на захарта на международните пазари. В добива на захар са заети около 35 000 души. През 2017 г. добивът на захар е 1.126 млн. тона.  Европейският съюз / ЕС / подкрепя захарната индустрия  в Ямайка и финансира програми  за диверсификация на производството на деривати като ром, етанол, рафинирана захар на стойност 78 млн. евро.   Отглеждат се банани, цитрусови плодове ,кафе и тютюн,  които  заемат важно място в експортната листа. Произвежда се ром, който също е важен износен продукт, заедно с прочутото ямайско кафе „Montaña Azul „. Реколтите от царевица, картофи  са предимно за вътрешния пазар. Правителството насърчава местното производство на плодове и зеленчуци, месо и млечни продукти за снабдяване на хотелските инсталации и стимулира чуждестранните инвестиции в сектора. Говедовъдството е развито, с повече от 800 хил. глави едър и дребен рогат добитък и над  150 хил. прасета.

5.Банковият сектор е добре развит, оперират 9 търговски банки, в които са съсредоточени  почти 75 % от активите на сектора. Работят 5 големи застрахователни компании. В последните години се развива и борсовата търговия.

6.Телекомуникациите се развиват успешно, почти 98 %  от населението има мобилни телефони, а  с Интернет вече разполагат почти 50 %  .

7.Чуждестранни инвестиции

По данни на Централната Банка на Ямайка продължават да растат директните чуждестранни инвестиции, както следва :  през 2014 г.- 595 млн. щ. долара;  2015 г. – 607 млн. щ. д.;  2016- 792 млн. щ. д; 2017 г.- 811 млн. щ. д.  Чуждестранните инвестиции основно се реализират  в секторите туризъм, минно дело, инфраструктура, телекомуникации и информационни технологии, селско стопанство и манифактура. Насърчават се инвестициите в соларни и вятърни паркове за добив на електроенергия. Основни инвеститори са Китай, Мексико, САЩ, Канада, Испания, Барбадос. Банкови институции като “China Exim Bank” имат готовност да отпуснат големи кредити за инфраструктурни проекти като Южната крайбрежна магистрала, която ще струва 385 млн. щ. долара. Перспективно е разширението на пристанището на Кингстоун /Kingston Harbour/,  което може да конкурира  проекта „Мариел“ на Куба. Третият в света оператор на контейнери „CMA CGM“ ще управлява 30 години този терминал и ще вложи повече от 600 млн. евро, за да се превърне пристанището в едно от 5 –те най-големи в Карибската зона. „Официалният институт за насърчаване на Ямайка“ /JAMPRO/ улеснява инвеститорите с подробна информация за законовите облекчения, стимулите и възможностите за чуждестранни инвестиции на територията на   Ямайка.

 Един от най-важните двустранни договори на Ямайка е с Венецуела в рамките на „ПЕТРОКАРИБЕ“, по силата на който страната получава петрол на преференциални цени за собствена консумация  при много изгодни условия ,с ниска лихва и дълъг срок на издължаване.

Търговският баланс на страната е отрицателен. През 2017 г. са изнесени стоки за 1.146 млрд. евро, а са внесени  продукти за 5.019 млрд.евро . Основни износни продукти са алуминиев оксид и алуминиеви производни, ром, рафиниран петрол, кафе, като износът основно е предназначен за   САЩ, Канада, Германия, Русия и Холандия.

В страната се внасят основно: петрол-суров и рафиниран, автомобили, лекарства,  индустриални продукти, машини и съоръжения, строителни материали, обработени хранителни продукти като консерви, сирена, яйца  и др. Основни вносители  са САЩ, Китай, Тринидад и Тобаго, Япония и Мексико, Венецуела.

Очаква се ръст в   туризма, икономиката е стимулирана от реализирането на инфраструктурни проекти като пътища и пристанищно развитие / Fort Augusto , логистичния център на Кингстоун,  Gordon Cay –платформа за пренатоварване на контейнери и др./

Правителството продължава реформите за изпълнение на „Визия 2030-Национален план за развитие“, чиято цел е да се премине постепенно  към модерна икономика, по-малко зависеща от конюнктурните условия, позволяваща по-висок стандарт на живот, развитие на културата и човешкия капитал, подобряване работата на институциите, усъвършенстване на данъчната система, осигуряване сигурност на гражданите.

Изготвил: Галина Костадинова,  ръководител СТИВ-Хавана

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитие на двустранните търговско-икономически отношения с Грузия
Среща с новоназначения посланик Н.Пр. Тамара Лилуашвили Още
Български компании са поканени да се включат в Смесен бизнес съвет с Пакистан
Съветът се създава със съдействието на БТПП и Федерацията на пакистанските търговски палати Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Публикувана е за обществено обсъждане Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Британска компания стартира ИТ проект в България
Инвестицията ще надхвърли 1 млн. лв. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономическо развитие на Ямайка
Актуални данни, подготвени от СТИВ-Хавана Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Глобализация и заетост: европейска помощ за хора, загубили работата си
Нови правила за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да го направи по-достъпен след 2020 г. Още
Програмата „InvestEU“: Евродепутатите подкрепят новата програма за увеличаване на финансирането за работни места и растеж
©AP Images/European Union - EP Още