Брой 213 (723), 05-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Правителството одобри проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България


Правителството одобри проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. Стратегията предвижда до 2020 г. страната ни да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.

Стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от групата на „плахите“ в групата на „умерените“ иноватори. Изпълнението на тази цел се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания. Реализирането й ще стане с постигането на две оперативни цели – фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на националните продукти и услуги) и подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др., подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост.

Поставя се акцент върху подкрепата на националната специализация, която ще даде шанс на страната ни да се отличи и покаже свой облик на международния пазар. Това ще доведе до по-голяма концентрация и по-ефективно използване на средствата, отпускани от ЕС, а също така и до подобряване на координацията и взаимодействието между инициативите, предприети на общностно, национално и регионално равнище.

Стратегията е основа за изпълнение на тематичното предварително условие 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“ по Приложение XI към Регламент (ЕС) №1303/2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в бизнес делегация до Солун, Гърция (12-14 ноември 2014)
По време на визитата се планира транспортен форум и делови срещи Още
Изложба „Поколения” на НБУ събра ценители на изкуството в БТПП
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представители на българския текстилен бранш на изложение Première Vision в Истанбул
Обменен е опит с представители на Истанбулската асоциация на износители на облекло и текстил Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международната организация на работодателите e разработила инструменти за намаляване на риска при пътуване на работници в чужбина
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Успешни ли са активните мерки на пазара на труда
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Европейската комисия понижи прогнозата си за икономическия растеж на България в периода 2014-2016 година
Прогнозата на ЕК се различава от тази на Министерството на финансите в най-голяма степен при вътрешното търсене Още
Анкета на НСИ: Доверието на потребителите отслабва
Въпреки продължителния период на дефлация потребителите оценяват неблагоприятно промените в цените, засилват се и очакванията за поскъпване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството одобри проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България
Стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от групата на „плахите“ в групата на „умерените“ иноватори Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема “Актуално състояние на режима на санкции, налагани от САЩ (Русия и Иран)”
10 ноември 2014 г. в Американския център, Софийска градска библиотека Още