Брой 216 (2222), 10-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване


С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предвижда се въвеждането на три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ):

- пожизнена пенсия  за старост от УПФ - изплаща се, когато размерът средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице позволява отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15% от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който от 1 юли 2020 е 250 лв.;

- разсрочено  изплащане  на  средствата  по  индивидуалната партида - изплаща се, когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост от УПФ, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО;

- еднократно  изплащане  на  средствата  по  индивидуалната партида - изплаща се, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице е по-малък  от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Регламентират са основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и пенсионерите от УПФ. Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите  и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

Целта на законопроекта е да се създаде пълно и непротиворечиво регулиране на фазата на изплащане от втория пенсионен стълб, което би улеснило информирания избор на лицата, подлежащи на допълнително задължително пенсионно осигуряване.

В тази връзка в законопроекта са включени и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване по чл. 4б от КСО. През 2015 г. беше създадена възможност за лицата, които не желаят да се осигуряват в УПФ, да изберат да променят осигуряването си от УПФ само във фонд "Пенсии". За да упражнят това свое право обаче е необходимо те да разполагат с точна информация относно видовете пенсионни продукти, които се предлагат от пенсионноосигурителните дружества, определянето на техните размери, условията за наследяване на натрупаните по индивидуалните партиди средства и отпуснатите пенсии и т.н. Въпроси, които се регламентират с настоящия законопроект.

В тази връзка се предлага промяна на срока, в който лицата могат да упражнят правото на избор на осигуряване. По този начин за първите групи осигурени лица се гарантира по-продължителен период за запознаване със законовите промени. Създава се и възможност те да направят по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индвидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането.

Предвижда се лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

 

Дата на откриване:

9.11.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

9.12.2020 г.

Добави коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
България и Украйна: сътрудничество в новите условия
Среща с търговския съветник към посолството на Украйна Още
Покана за международно събитие по проект Good Wood, онлайн 13 ноември 2020 г.
Засилване на социалния диалог в дърводобивния и дървообработващия сектор Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Икономическият портал на регион Стара Загора е с нова визия и функционалност
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар: „Частният сектор и интеграцията на бежанците в България: взаимни ползи и възможности за развитие“
24 ноември 2020 г. от 16:00 ч. в Зона 21 на ул. „Христо Белчев“ 3 Още
«Moldova Business Week-2020» ще се състои в Кишинев
Онлайн, 19-20 ноември Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Предвижда се въвеждането на три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нов вид измами с фалшиви фактури сред потребителите нa EUIPO
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
COVID-19 и приложенията за проследяване: защита на данните и ползване в чужбина
Разработването на ефективни решения за проследяване на контактите на болни хора Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Бразилският опит по отношение на устойчивите селскостопански технологии
Бангладешки текстилни компании - производители/износители на лични предпазни средства