Брой 161 (1919), 22-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТУРИЗЪМ

НСИ: Общият брой на пътувалите българи през април - юни нараства с 12.4%


Общо за периода април - юни 1.219 млн. българи са пътували, като очаквано повечето от тях са пътували в страната - 75.7%, 19.1% са били само в чужбина, а 5.2% - и в страната, и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите нараства с 12.4%, сочат данните на Националния статистически институт. .

Очаквано през периода най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 548 хил., или 44.9% от всички. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при хората на възраст 65 и повече навършени години - 78%. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 25 - 44 години е най-голям - 19.9% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания както в страната (46.2%), така и в чужбина (78.4%) са били с цел "почивка и екскурзия".

Като самостоятелни са били регистрирани 1.485 млн., или 89.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.2%, а на тези в чужбина - 68.5%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37.8%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 29%. 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е отличена с плакет от Търговската палата в Трабзон, Турция
За доброто сътрудничество и ползотворните съвместни инициативи в подкрепа на бизнеса Още
Актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение
БТПП препоръчва на своите членове да участват при оптимизиране на професиите и специалностите Още
Среща с главния мениджър на фирма Канцеларски ООД
Представяне дейността на дружеството – внос и доставка на канцеларски и офис материали Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-узбекски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, гр. София
12 септември 2019 г. Още
ТУРИЗЪМ
Единна система за туристическа информация
30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране Още
НСИ: Общият брой на пътувалите българи през април - юни нараства с 12.4%
По-голяма част от туристическите пътувания са били с цел "почивка и екскурзия" Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Глобални облаци са надвиснали над европейската и българската икономика
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство