Брой 115 (120), 15-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

Туристическият бранш подкрепи проекта на нов Закон за туризма преди официалното му одобрение

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев обсъди с представители на бранша окончателния вариант на новия Закон за туризма.

Ключов момент е постигането на консенсус по предложеното въвеждане на туристическо райониране на страната. Целта е да се формират регионални туристически продукти, които да се рекламират и популяризират със своите специфики.

Проектът въвежда редица стъпки и за децентрализация в управлението на сектора и за интегриране на организациите в туристическия бранш. Проектодокументът предвижда да се разширят функциите на Националния съвет по туризъм, което ще подобри координацията в управлението на отрасъла на национално  равнище.

Проектозаконът разширява обхвата на общинските програми за развитие на туризма, като стимулира участието на местните организации и структури. Създава се база за формиране на национална мрежа на туристическите информационни центрове. Текстът хармонизира със законодателството на ЕС разпоредбите за туроператорска и/или туристическа агентска дейност и въвежда единни критерии за извършването им.

Отчитайки новите информационни и комуникационни технологии, законопроектът допуска сключването на договор за организирано туристически пътуване с обща цена и по електронен път, както и издаването на електронен туристически ваучер и електронна резервационна бланка.
Проектодокументът стимулира висококачествените услуги и по-добрата защита на потребителските права, като въвежда правила за предоставяне на допълнителни туристически услуги.

Проектът стимулира устойчивото развитие и конкурентоспособността на българския туризъм. Той насърчава ускореното развитие на специализираните видове туризъм - културен, балнео-, СПА и уелнес, селски, еко-, конгресен, младежки, приключенски, ловен, голф и др.
http://www.mi.government.bg/

 http://bg/news/turisticheskiyat-bransh-podkrepi-proekta-na-nov-zakon-za-turizma-predi-oficialnoto-mu-odobrenie-744.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In00In0=

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов пред СИРСП :Трябват ни повече предприемачески умения за фирмите
“Aкцент да падне върху подкрепата за предприятията да получат по-добре обучени и квалифицирани кадри, снижаване на възрастта за обучение по предприемачество и увеличаване на часовете за обучението в тези умения” Още
Бизнес среща с посланика на Португалия в БТПП
В БТПП се проведе първа среща с г-н Луиш Фераш, новоназначен временно управляващ, посолството на Португалия в София Още
Семинар в БТПП за развитието на конкурентоспособни клъстери
«Напредъкът на България в развитието на конкурентноспособни клъстери» съвместно с Българската асоциация на жените-предприемачи в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Още
Цветан Симеонов пред бТВРадио – Бизнесът поиска ново снижаване на възрастта и разширяване на часовете за обучение по предприемачество
Цветан Симеонов пред бТВРадио – Бизнесът поиска ново снижаване на възрастта и разширяване на часовете за обучение по предприемачество Още
СЪОБЩЕНИЯ
УЧАСТВАЙТЕ В ТОП 100 2012!
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
На 16 юни „Арт Виза България” представя вернисаж „Време” в галерията на БТПП
В юнската експозиция на галерия “Арт Виза България” ще участват художниците Още
Международна енергийна конференция в София
Тема: "Проучване и производство на нефт и газ – новата технологична граница. Увеличаване на регионалното богатство. Стъпка напред към енергийната сигурност” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА
Туристическият бранш подкрепи проекта на нов Закон за туризма преди официалното му одобрение
Правителството намалява административната тежест за бизнеса чрез въведените в законопроекта опростени процедури за кандидатстване за регистрация и категоризация туристическите обекти Още
Нарастване на преките инвестиции в България
6.4 пъти по-високи преки инвестиции в страната ни за първите четири месеца на 2012г. Още