Брой 174 (1685), 12-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

НСИ: Ръст във външната търговия през 2017 г.


България oтбелязва ръст във външната търговия през 2017 г.  Изнесени са стоки на стойност 54 598.5 млн. лв., или с 15.7% повече спрямо 2016 г., показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Най-голям ръст се наблюдава при износа през март (29.0%), а спад не е регистриран през нито един от месеците

Внесените стоки (по цени CIF) през 2017 г. са за 59 233.4 млн. лв., което е с 15.7% повече от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2017 г. и 2016 г. показва, че най-голямо е увеличението през март (25.3%), а понижение не е регистрирано.

Външнотърговското салдо за 2017 г. е отрицателно и е в размер на 4 634.9 млн. лв., което е с 615.0 млн. лв. повече от салдото за 2016 г. Износът на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2017 г. в сравнение с 2016 г. най-голям ръст е отчетен при износа на "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (33.3%). Спад (11.1%) се наблюдава само при износа от сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн".

През 2017 г. износът на стоки от България за страните от ЕС нараства с 10.9% спрямо предходната година и е в размер на 34 546.6 млн. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС за 2017 г. е отрицателно и е в размер на 3 261.2 млн. лв.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2018 г. се увеличава с 9.7% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 19 826.3 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През 2017 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 25.1% спрямо предходната година и е на стойност 20 051.9 млн. лв. Водещи търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Египет, Сърбия, Съединените американски щати и Бившата югославска република Македония, които формират 55.3% от износа за трети страни

Вносът на стоки в България от трети страни през 2017 г. нараства с 24.4% в сравнение с 2016 г. и е в размер на 21 425.6 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Сърбия и Египет, чийто дял възлиза на 66.5% от вноса от трети страни. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2017 г. е отрицателно и е в размер на 1 373.7 млн. лв.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета: Първият учебен ден - с подкрепата на бизнеса
Българската търговско-промишлена палата проучва нагласите на работодателите Още
Среща с Максим Бехар, генерален консул на Република Сейшели в България
Активизиране на връзките с Търговско-промишлената палата на Сейшелите Още
Покана за откриване на изложба за проф. Виден Табаков
Изложбата се реализира със съдействието на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Седми фестивал на виното и културното наследство "Августиада" в Стара Загора
Организират ТПП - Стара Загора и компания OINORAMA Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Ръст във външната търговия през 2017 г.
Изнесени са стоки на стойност 54 598.5 млн. лв., или с 15.7% повече спрямо 2016 г. Още
КОНКУРСИ
МТСП организира конкурс за национална награда за социални иновации
Крайният срок за кандидатстване е 12 октомври 2018 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състояние на Съюза 2018 г. – По-строг надзор в борбата с изпирането на пари за стабилен банков и финансов сектор
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври - ноември 2018
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция Още
Конференция за Дунавския регион във Виена
9 октомври в Стопанската камара на Австрия, Виена Още