Брой 13 (2019), 20-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Global Trade Helpdesk - нова търговска информационна платформа


Global Trade Helpdesk (GTH) е инициатива на няколко агенции, ръководена съвместно от ITC, UNCTAD и WTO, която има за цел да опрости пазарните проучвания за компаниите и по-специално за микро, малките и средните предприятия, чрез интегриране на търговска и бизнес информация в единен онлайн портал. Инициативата надгражда съществуващите услуги на ITC, UNCTAD и WTO, както и на партньорски организации, включително FAO, IADB, AFDB, WCO и WB, с цел предоставяне на  интегрирано решение - богатство от информация за глобалната търговия на предприемачите по целия свят. Използвайки GTH, фирмите могат да сравняват търсенето на своите продукти в различните пазари, да проучват тарифи и други условия за достъп до пазара, да получават подробности за купувачите, да се ориентират в процесите на вътрешен експорт и да намерят бизнес партньори.

Достъпът до търговска и пазарна информация са от изключително значение за успеха на износа. Микро, малките и средните предприятия обаче често нямат ресурси и умения за придобиване и обработка на информация, свързана с търговията. Това ги поставя в неизгодно положение и им пречи да проучат възможностите за търговия.

Според ITC’s проучвания на 28 000 предприятия в 56 държави (2010-2017), “липса на достъп до информация” и “въпроси за прозрачност на информацията” бяха отчетени като ключови пречки от почти половината от анкетираните фирми. Освен това анализът показа, че колкото по-малка е компанията, толкова по-големи са предизвикателствата при достъпа и използването на съответната търговска и пазарна информация. За справяне с тези разпространени информационни асиметрии, затрудняващи конкурентоспособността на МСП, Global Trade Helpdesk обединява важна информация от различни агенции в удобен за потребителя формат, за да подобри достъпа до информация за МСП и да се осигури достъп до основни ресурси, които могат да им дадат възможност да станат активни износители. Global Trade Helpdesk ще съсредоточи усилията си за подобряване на достъпа до ключова пазарна информация:

Trade Map е онлайн приложение за анализ на световните търговски потоци, базирано на една от най-големите бази данни за търговски потоци в света. Представя показатели за ефективността на износа, международното търсене, алтернативните пазари и ролята на конкурентите за продуктовата перспектива. Търговската карта обхваща 220 държави и територии и 5300 продукта от Хармонизираната система. Месечните, тримесечните и годишните търговски потоци са достъпни от най-агрегираното ниво.

Търговската карта предоставя - под формата на таблици, графики и карти - показатели за ефективността на износа, международното търсене, алтернативните пазари и конкурентните пазари, както и директория на компаниите - вносители и износители.
 

Информацията е достъпна на английски, френски, испански и арабски език  ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
2019-а е една от най-успешните за сътрудничеството между БТПП и търговския отдел към китайското посолство
Новоназначеният посланик на България в Казахстан посети БТПП
Обсъдена бе динамиката на двустранния стокообмен Още
Създадена е Българо-италианска търговско-промишлена палата в гр. Бари
Планират се съвместни инициативи Още
EUDAMED - новата база данни на ЕС за медицинските изделия
Информация от GS1 България относно EUDAMED и ролята на UDI в директивата MDR на ЕС Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от посолството на Пакистан посети Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Подготвя се подписване на споразумение за партньорство между Старозагорската палата и палатата на гр. Сархад Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Анализът на причините за нарастване на изплатените обезщетения за временна неработоспособност е достъпен на интернет страницата на НОИ
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Проучване на Агенцията по заетостта: Учители и ИТ специалисти ще са сред най-търсените висшисти
Българският бизнес ще се нуждае от 90 500 специалисти с правоспособност или висше образование Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%
Приемът започва на 17 февруари 2020 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Global Trade Helpdesk - нова търговска информационна платформа
Онлайн приложение за анализ на световните търговски потоци Още