Брой 102 (2108), 01-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Безработицата в кризата по отрасли – под очакванията, но в никакъв случай незначителна

Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика

Няма две мнения, че кризата с коронавируса сложи край на рекордните постижения на пазара на труда, които бяхме свикнали да наблюдаваме през последните няколко години. Съдейки по данните от последните една-две седмици обаче изглежда и че ударът по заетостта не е бил толкова тежък, колкото мнозина очакваха след обявяването на мерките и фактическото забраняване на дейността на цели отрасли на икономиката за два месеца. По тази причина, днес ще разгледаме въздействието на кризата и ограничителните мерки върху отделните икономически дейности през данните за безработицата, събрани от Агенцията по заетостта в хода ѝ.

Трябва да започнем с уточнението, че „разплитането“ на чистия ефект на кризата е нелека задача, тъй като генерирането на нова безработица е част от нормалното функциониране на пазара на труда; падането ѝ под определени граници дори навежда на мисълта  за ниска гъвкавост на трудовия пазар. Освен това, извън загубилите работата си в следствие на прякото забраняване на определени дейности (ресторанти, барове, спортни събития, култура, транспорт), има и непряко засегнати – от свързаните отрасли, които в нормални времена обслужват затворените, до фабрики, спрели работа заради липсата на поръчки от западните си партньори. Накрая, далеч не е без значение и ефектът на политиките за запазване на работни места, най-вече по линията на схемата „60-40“.

Според данни от Агенцията по заетостта между 13 март и 22 май общият брой на новорегистрираните безработни е 137 хиляди души, от които 88 хиляди души са пряко засегнати от кризата. Трябва да отбележим, че това число е под някои много очаквания (за сравнение, виж прогнозата на ИПИ по сектори), които сочеха към над 200 хиляди нови безработните, дори и да допуснем, че и част от петдесетте хиляди безработни, които не са посочили кризата като причина за загубата на работата си, са били засегнати от нея. Разбира се, доколкото кризата все още не е свършила и възстановяването на трудовия пазар не е започнало[1], е рано да правим крайни заключения. По-интересни обаче са данните за отраслите, от които идват новите безработни, представени в графики 1 и 2 по-долу, които дават представа за тежестта на удара, нанесен им от кризата.

Графика 1: Брой новорегистрирани безработни по икономически дейности в периода 13 март-22 май 2020 г.

Източник: Агенция по заетостта

Очаквано, най-много са новите безработни в хотелиерството и ресторантьорството – секторът, голяма част от чиято дейност (практическа цялата, освен доставките на храни и напитки по домовете) беше спряна. В общия случай фирмите в него не разполагат със значителни спестявания, които да могат да покрият рязко свиване на приходите почти до нула, а работниците са по-често млади и с не особено високо образование и квалификации. Въпреки това, загубата на работни места в туризма засега е доста под очакванията – новорегистрираните безработни в сектора са 29,7 хиляди и са малко над 16% от всички заети в него според данните за целия отрасъл за 2019 г. Трябва да имаме предвид обаче, че за разлика от други отрасли на икономиката, ефектът от кризата върху туризма ще е доста по-траен – вероятността летният сезон да е в пъти по-слаб от предишните е много голяма, а има общини, където секторът формира повече от половината заетост. Прогнозирането кога страховете от международно пътуване ще намалеят, всички ограничения ще паднат и чуждестранните туристи ще се върнат по Черноморието е още по-трудно, но изглежда вероятно туристическият бранш да не се възстанови години наред, което да принуди доскоро заетите в него да потърсят работа в други отрасли.

Откъм брой работници, вторият най-засегнат отрасъл е търговията с 16,2 хиляди нови безработни. Тъй като това е вторият най-голям бранш след индустрията обаче, ефектът е относително малък – 3% от всички заети. Предвид, че дейността на супермаркетите не беше прекъсната, а онлайн търговията дори изпитваше недостиг на работници в хода на кризата, най-вероятно загубата на работни места идва от малките магазини и откритите пазари, които срещаха повече трудности, и заради ограниченията, и заради по-големите притеснения около възможностите им да поддържат стриктна хигиена.

Графика 2: Структура на новорегистрираните безработни по икономически дейности в периода 13 март-22 май 2020 г.

Източник: Агенция по заетостта

Данните на АЗ разделят леката и тежката промишленост на две части, но тук ги разглеждаме заедно. Също като при търговията, ударът по заетостта е приблизително 3%, но става дума за 18,7 хиляди души. Възстановяването в този отрасъл, особено за предприятията, които работят преимуществено за износ, обаче до голяма степен зависи от оживяването на икономическата активност на западноевропейските пазари, които на този етап изглеждат по-сериозно засегнати.

Въпреки че строителството до голяма степен продължи да работи в хода на кризата по линия на довършване на вече започнатите обекти, и там са загубени над 3 хиляди работни места. За разлика от повечето сектори обаче, тук вероятно свиването на заетостта ще продължи и през следващите месеци, заради очакваното намаляване на търсенето на нови жилища и офис площи. Новите безработни в транспорта пък са 4,3 хиляди, което отразява рязкото свиване най-вече на пътническия транспорт в хода на кризата. Тук възстановяването е свързано предимно с очакванията за състоянието на туризма, които на този етап не са особено оптимистични.

Струва си да маркираме и различния развой на събитията във високотехнологичния сектор. Докато при информационните и комуникационните технологии новите безработни са 750, то в административните и професионалните дейности (значителна част от тях са кол-центрове и аутсорсинг на услуги като цяло) те са над 2 хиляди. Тези разлики до голяма степен отразяват гъвкавостта на самите работни места и способността им бързо да се реорганизират към модел на дистанционна работа – докато за ИКТ фирмите това се оказа относително лесна задача, в аутсорсинг сектора преходът е по-труден.

Голям е и ударът върху развлекателния сектор – въпреки че в „култура, развлечение и спорт“ работата си са загубили 2,9 хиляди души, те представляват над 5% от заетите в сектора. Вероятно  този отрасъл е понесъл дори повече щети, заради големия брой самонаети в него, които нямат право на обезщетение за безработица, и съответно дори и да са загубили работата си, няма как да фигурират в статистиката на АЗ. Доколкото на този етап не се знае кога ще се възстановят големите спортни събития и фестивалите и дали концертите и кината ще заработят постарому, заетостта в отрасла също изглежда в по-дългосрочен риск.

В този текст успяхме само да маркираме най-общите измерения на свиването на пазара на труда в отделните икономически дейности. Ако трябва да обобщим, засега пазарът на труда, особено извън туризма и развлеченията, издържа на кризата по-добре от очакването. Прекалено рано е обаче да обявяваме край на спада и завръщане към нормалния стопански живот, а работата по възстановяването едва сега започва.

 


[1] Въпреки че според последните данни от АЗ, достъпни на сайта на НСИ в седмицата между 18 и 24 май броят на постъпилите на работа надхвърля този на новорегистрираните безработни, рано е да говорим за трайна тенденция. 

 


 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-промишлените палати в Европа с обединени усилия за икономическо възстановяване
Създаден е сайт с консолидирана информация за инициативи, мерки, консултации... Още
Анкетно проучване на Световната банка, в сътрудничество с БТПП
Относно въздействието на пандемията от коронавируса върху фирмите Още
БГ Баркод: традиция с поглед към бъдещето
„Бонония Естейт“ ООД с най-много въведени продукти за седмицата 11-15 май 2020г. в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от EEN Добрич - обучение "Как бързо и ефективно да стартирате онлайн магазин без големи инвестиции"
Представители на посолството на Пакистан посетиха Русенската търговско-индустриална камара
Запознаха се с възможностите за икономическо сътрудничество в Русе и региона Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Нов документ на МОР относно икономическата защита на бизнеса
Осигуряване на бизнес устойчивост и избягване на големи загуби на работни места. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Безработицата в кризата по отрасли – под очакванията, но в никакъв случай незначителна
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Бизнесклиматът се подобрява през май
Оптимистичните нагласи за следващите месеци превишават негативните в строителството, индустрията и търговията на дребно Още
ФИНАНСИ
Standard & Poor's потвърди ‘BBB’ рейтинга на България, ревизира перспективата на стабилна
Очакванията на анализаторите са, че българската икономика ще се възстанови през 2021 година. Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК започва проучване на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди и на вертикално свързаните с тях пазари
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар "Как да намерим бизнес партньор в Канада"
11 юни 2020 г. Още