Брой 9 (1521), 12-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Софтуерът за регистриране на еднодневни трудови договори е актуализиран с новия размер на осигурителните вноски


Във връзка с промените в размера на осигурителните вноски, ИА ГИТ информира, че е актуализиран калкулаторът на системата за онлайн регистрация на образците на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тази функционалност на системата позволява след въвеждане на броя образци на т. нар. еднодневни трудови договори, които земеделският стопанин иска да резервира, да се изчисли размерът на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени авансово. Благодарение на калкулатора е възможно, след въвеждане на определената за деня надница, системата да изчисли и директно да генерира в разписката (неразделна част от договора) размера на осигурителните вноски и данъка, които трябва да бъдат удържани за сметка на лицето, както и чистата сума, която то трябва да получи като възнаграждение.

Системата за онлайн регистрация на образците на еднодневни договори е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Тя дава възможност еднодневни договори да се регистрират онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Създадени са и функционалности, които облекчават администрирането на процеса по сключване на еднодневни трудови договори. Освен калкулаторът, друго облекчение за потребителите е възможността в договора да се генерират директно данните на работник, който веднъж вече е наеман от съответния земеделски стопанин. Резервираните през 2017 г. образците на еднодневни трудови договори не могат да бъдат използвани през 2018 г.

Въведената през февруари 2017 г. система за онлайн регистрация на еднодневните трудови договори беше определена от земеделски стопани като облекчение на процеса по администрирането им. През годината са регистрирани 205 000 бр. образци на договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, което е с около 5000 броя повече спрямо 2016 г. Реално използваните договори обаче са с 15 000 бр. повече – 200 000 бр. спрямо 184 400 бр., тъй като през 2017 г. са върнати около 4800 бр., докато през 2016 г. те са били 14 700 бр. Отчетено е нарастване на броя земеделските стопани, регистрирали образци на еднодневни трудови договори - до 2004 бр. от 1873 бр. през 2016 г. Увеличението на броя на земеделските стопани, както и реализираният ръст на използваните договори, се дължат почти изцяло на производители, които обработват по-малко площи – под 100 хектара. Това от една страна е индикация за изсветляване на работната сила в растениевъдството, а от друга – за това, че те са по-достъпни благодарение на облекчения процес на администрирането им.

Най-много образци на еднодневни трудови договори са предоставени от дирекциите „Инспекция по труда“ Стара Загора – 34 500 бр., Хасково – 22 750 бр. и Пловдив – 22 500 бр. По отношение на културите, най-много образци са заверени от земеделски стопани, отглеждащи лозя - 50 700 бр., череши - 30 500 бр., и маслодайна роза – 27 580 бр.

Икономическа дейност „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности“, с акцент растениевъдството, остават приоритет в контролната дейност на ИА ГИТ и през 2018 г. Дейността крие рискове както по отношение безопасността на труда, така и по възникване и изпълнение на трудовите правоотношения.

През 2017 г. в отрасъла са извършени 5030 бр. проверки при 3910 бр. през 2016 г. Установени през м.г. са 16 110 нарушения. От тях 6060 бр. са свързани с трудовите правоотношения, а 10 020 бр. - с безопасността на труда. За отстраняването на всяко от тях са предприемани принудителни административни мерки, най-често задължително за изпълнение предписание. В 544 случая е търсена административнонаказателна отговорност, като 26 бр. от актовете са за неизпълнени предписания. Актовете, свързани с нарушения на разпоредбите относно трудовите правоотношения са 408 бр., а за неизпълнени задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа – 129 бр.

Установени са 204 случая на работа без трудов договор. За сравнение през 2016 г. броят им е бил 242 при много по-малко извършени проверки, което е индикация за положителния ефект от контролната дейност, свързан с изсветляване на работната сила в отрасъла. 

НОВИНИ ОТ БТПП
БСК пое ротационното председателство на АОБР за 2018 г.
На пресконференция ще бъдат представени приоритетите на АОБР за 2018 г. Още
БТПП - съорганизатор на Информационен ден, насочен към иновативни фирми от ИКТ сектора
Представяне на основни теми на конкурсите по ИКТ 2018-2020 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Електроенергийната политика като проба и грешка
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Софтуерът за регистриране на еднодневни трудови договори е актуализиран с новия размер на осигурителните вноски
С 15 000 повече са реално използваните договори за един ден през 2017 г. спрямо 2016 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Месечната инфлация за декември е 0.4%
Годишната инфлация за декември 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 2.8% Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Справка за собствеността на акции вече с ПИК от НАП
Информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11 април 2018 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Юбилейна международна научна конференция "Биологично земеделие и устойчиво развитие"
23 февруари 2018 г. в Международен панаир – Пловдив Още