Брой 76 (836), 22-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Министър Калфин настоява ЕK да отчита националните особености при формулиране на препоръките за определяне на минималната работна заплата


„В последните години, в България започнахме плавно увеличение на минималната работна заплата. Резултатът от това размразяване и повишаването на разликата между линията на бедността и минималното заплащане в страната, в един по-дългосрочен план, ще внесе смисъл в работата, като такава и ще оттласне голям сегмент от обществото от порочната практика за живот на социални помощи“, подчерта по време на изказване в рамките на неформален съвет на министрите на труда и социалната политика от страните-членки на ЕС, българският министър Ивайло Калфин.

В тази връзка той изрази категорично становище, че схващането на Европейската комисия за обвързване на минималната работна заплата единствено с продуктивността, не е достатъчно. Министърът изтъкна, че при разглеждане на минималната работна заплата трябва да се отчетат по-широк кръг от фактори, между които икономическата ситуация в конкретната страна, значението, което подобно увеличение би имало за трудовата активност, данъчните промени, социалното подпомагане, както и разбира се, ефектът върху икономическата активност и подобряване на икономическите показатели. Вицепремиерът подчерта, че повишаването на минималната работна заплата е механизъм за стабилизиране на икономическите показатели с по-дългосрочно и обхватно значение и акцентира, че профилът на икономиката на една страна не бива да зависи от поддържането на ниска минимална работна заплата.

По време на пленарна сесия, посветена на взаимовръзката между социалния диалог и работната заплата, министърът подчерта, че пример за успешен социален диалог в България е договарянето на минималните осигурителни доходи. Той посочи, че от 2003 г. ежегодно работодатели и синдикати договарят успешно минимален осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. „Въвеждането на минималните осигурителни прагове доведе до по-голяма социална сигурност за работниците и служителите и е действен инструмент за борба с незаконното заплащане на част от трудовите възнаграждения“, категоричен беше още министърът.

НОВИНИ ОТ БТПП
Първи инициативи на Търговската палата на страните от Централна и Източна Европа във Виетнам
Представителят на БТПП във Виетнам Иван Кашукеев бе избран за член на Изпълнителния съвет на организацията Още
Покана за Трета търговска мисия за вино и храни в Ла Риоха, Испания, 3-4 юни 2015 г.
Организаторите поемат разходите за път и настаняване на потенциални купувачи, които имат необходимия капацитет за внос Още
Европейската комисия организира онлайн видео конкурс за млади таланти в строителния сектор
Целта е да се стимулира положително отношение на младите хора към сектор строителство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Холандски фирми с интерес към Стара Загора
Като приоритетни сектори от взаимен интерес се очертават машиностроене и металообработка, мебелна промишленост, етерични масла и козметика Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представители на фирми от текстилната и шивашката промишленост от Кюстендил и Лесковац, Сърбия обсъдиха идеи за сътрудничество
Реализиране на общи нови пазарни възможности в Европейския съюз Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъците върху доходите е заложено в средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г.
Осигурява се предсказуема средносрочна бюджетна рамка, която да спомогне за създаването на предвидима среда Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Облекчават се административните процедури при възстановяване на средства на бенефициентите по европроекти
Съкращаване на времето за верификация на исканията за плащане и приключване на проектите в срок Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Министър Калфин настоява ЕK да отчита националните особености при формулиране на препоръките за определяне на минималната работна заплата
В рамките на неформален съвет на министрите на труда и социалната политика от страните-членки на ЕС Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП запорира сметките на 8000 фирми за неплатен корпоративен данък
Ако до седмица не платят дълга си или не представят обезпечение Още
Нова спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане ще стимулира двустранните бизнес отношения
Действащата към момента спогодба е подписана през 1994 г. в условията на коренно различни икономически отношения между двете държави Още