Брой 207 (1219), 27-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенцията по заетостта има възможност да организира квалификационно обучение на безработни лица по заявена от работодателите професия


Работодатели, които имат потребност от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност, могат да подават заявки в бюрата по труда. Тази възможност се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта и се финансира със средства от Държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2016 г. (НПДЗ`2016).

Това е една от стъпките, които Агенцията по заетостта предприема, за удовлетворяване на потребностите на бизнеса и работната сила. Недостигът на персонал с професионална подготовка е факт в немалко икономически сектори у нас. Успоредно с това безработните лица не намират работа поради липсата на търсена на пазара на труда професия или квалификация. НПДЗ`2016 регламентира и финансира именно провеждането на обучения за безработни лица, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите.

Повечето бюра по труда в страната имат възможност да организират квалификационно обучение на безработни лица по заявена от работодателите професия.

За да получат тази услуга, необходимо е работодателите да подадат заявка в местното бюро по труда. В нея те трябва да посочат специалността и броя лица, които ще назначат за срок не по-малък от 6 месеца след успешното приключване на обучението им. Работодателите могат да извършат подбора на безработните лица, както и да посочат лицензирана обучаваща институция, която да проведе обучението им.

Средствата от Държавния бюджет, които Агенцията по заетостта предоставя, покриват разходите за професионално обучение в рамките на 300 учебни часа. На включените безработни лица за срока на обучението се изплащат стипендии в размер 8 лв. на присъствен ден, както и до 10 лв. за ежедневен транспорт на живеещите в друго населено място. 

Повече информация желаещите да участват могат да получат в съответното бюро по труда и на интернет страницата на Агенцията по заетостта. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП се присъедини към Европейската седмица за здраве и безопасност на работното място
По покaна на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд Още
Технически университет – Габрово стана член на клъстер „Подемна техника“
Клъстерът е създаден по инициатива на БТПП и обединява над 90% от фирмите, произвеждащи телфери и кранове у нас Още
БТПП традиционно подкрепя Благотворителния базар на Международния женски клуб - София
Тази година Базарът отново ще представи цветовете, вкусовете и ароматите на държави от 5 континента Още
Покана за Българо–замбийски бизнес форум
31 октомври 2016 г. в БТПП Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта има възможност да организира квалификационно обучение на безработни лица по заявена от работодателите професия
За да получат тази услуга, необходимо е работодателите да подадат заявка в местното бюро по труда Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2017 г.
Бюджетната рамка е изготвена на база актуализираната макроикономическа прогноза, заложените основни допускания, реалистична оценка за приходите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международна специализирана изложба за захарни и сладкарски изделия ISM 2017
29 януари – 1 февруари 2017 г., Кьолн, Германия Още