Брой 109 (2364), 11-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

ИСС: Работата от разстояние може да бъде практически по-широко приложим модел за работа


Въпросът за полагане на труд от разстояние е уреден в българското законодателство и присъства в практиката на колективното трудово законодателство, констатира Икономическият и социален съвет (ИСС) в становището си „Ефекти от прилагане на работата от разстояние в България“, което прие на пленарната си сесия на 28 май 2021 г. Възникналите нови предизвикателства от широкото приложение на работата от разстояние е необходимо да се анализират задълбочено и на основата на препоръките от становището, да се предложат евентуални нормативни промени. 

В становището се разглеждат предизвикателствата, свързани с работата от разстояние по отношение на организацията на работното време, равновесието между професионалния и личния живот, производителността на труда и други аспекти, проявили се в практиката по време на кризата Ковид-19. В тази връзка, ИСС цитира изследване, според което делът на работещите от  разстояние през периода на здравната криза в ЕС от 5% преди кризата, се е увеличила на 40%. Друго проучване в България сочи, че около 25% от работещите сега от разстояние биха продължили да работят така поне 2-3 дни седмично. На този фон дигиталните умения и дигиталното обучение и на работниците, и на работодателите, са важна предпоставка, за да се даде още по-широка възможност за работа от разстояние.

В документа се разглеждат както добрите възможности, така и рисковете на тази форма на труд. Тя може да улесни съчетаването на професионалния и личния живот, да намали разходите за пътуване до работното място, да създаде условия за по-висока производителност. Отчита се също така, че работата от разстояние дава възможност за някои дискриминирани групи от обществото да бъдат включени в пазара на труда. Становището разглежда и практически проблеми при прилагането на работа от разстояние и препоръчва възможности за преодоляване им. Такива препоръки ИСС прави относно определянето на концепцията за надомна работа и работа от разстояние. ИСС напомня също, че работата от разстояние е форма на работа, а не на работно време и установеното такова трябва да се спазва. Поставят се и актуални въпроси, свързани с трудовата злополука в условията на работа от разстояние, защитата на личните данни, комуникацията между работниците и работодателите.

Линк към становище

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха Годишните награди на Business Lady
За успешни управленски модели, ефективни бизнес практики и устойчиво развитие на човешкия капитал Още
Покана за уебинар: "Финансирането на енергийната оптимизация за бизнеса на пазарен принцип - възможност или проблем?"
17 юни 2021, 10:00 часа, чрез платформата google meet Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Уоркшоп на тема: „Дигитализация и цифрови умения в рамките на социален диалог“
Покана от Камара на строителите в България Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодателите отново търсят непълнолетни за работа
Инспекцията по труда издава разрешенията за наемане на лица под 18 г. до два дни, вместо за седем Още
ИСС: Работата от разстояние може да бъде практически по-широко приложим модел за работа
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Ръст в промишлеността, строителството и търговията на дребно през април
На годишна база строителната продукция през април нараства с 15,7% Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пътна карта за 2021-2023 г. по присъединяването на България към ОИСР
Готовност на страната ни да започне преговори за членство във възможно най-кратък срок Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Към днешна дата - 246 актуални оферти в базата данни на БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Експанзия в сектора Индустрия на знанието на регионално ниво"
25 юни 2021 г. в Културен център Стара Загора Още