Назад

Уебинар на тема „Директива за търговските марки“ - 1 декември 2023 г.


Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), съвместно с Патентно ведомство на Република България организират уебинар на 1 декември 2023 г.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо, на български език със синхронен превод на английски и ще обхване теми, свързани с промените, предизвикани от транспонирането на директивата:

  • Какво се промени във връзка с подаването на заявка за търговска марка?
  • Какво се промени в процедурата по заличаване/недействителност/отмяна на търговска марка?
  • Какво се промени за притежателите на права върху регистрирани търговски марки?

Желаещите да участват могат да се регистрират на следния линк: https://euipo.blumm.it/event/ar/1033/1026-icd-ecp7-tmd-implementation-support-with-training-webinars-2023

На всички желаещи ще бъдат предоставени сертификати за участие от страна на СЕСИС.