Назад

Украинското зърно отново във фокуса на евродепутатите и ЕКСлед едностранното решение на Русия през юли да прекрати Черноморската инициатива за зърното, която позволи селскостопански продукти да бъдат изнасяни от украинските пристани-ща, транзитът през лентите за солидарност, установени в държави, граничещи с Украйна, се очаква да нарасне значително (от три на пет милиона тона стоки на месец). Почти всички из-насяни стоки по тези коридори остават на пазара на ЕС поради високите транспортни разходи за реекспорт.

 

Евродепутатите ще поставят на Комисията въпрос за това как да се облекчи натискът върху земеделските стопани в страните, които са изправени пред намаляване на цените и търсенето на зърно. Настоящата забрана от страна на ЕС на украинския износ на зърно за Полша, Унгария, България, Румъния и Словакия изтича на 15 септември.
 

По време на дебат с комисията по земеделие (AGRI) на 31 август комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски се застъпи за удължаване на забраната за внос и предложи високите транспортни разходи по лентите за солидарност да бъдат компенсирани чрез субсидия от ЕС за украински продукти, които ще бъдат реекспортирани извън ЕС.