Назад

Верификация на баркод символи


В днешно време е от абсолютна необходимост 100-процентовата надеждност на баркод символите по веригата на доставки. Ако символите не могат да бъдат разчетени правилно или се сканират със забавяне, това увеличава времето за обработка на каса или в склада, което влияе върху качеството на обслужване и ефективната работа. Ръчното въвеждане на информация в системите е предпоставка за грешки и забавяне.

В отговор на търсенето и след констатации на лоши практики на пазара, GS1 България предлага верификация на баркод символите със специализиран софтуер и ясно разписан протокол. Резултатът от верификацията е неутрална оценка, която може да се използва за осигуряването на по-добро качество на баркод символите и сканиране от първия път.

При навременната верификация отпада вероятността за налагане на глоби, публикуване в „черни“ списъци или отказване на продукти от търговските партньори поради лошо качество на маркировката. Използват се два метода за верификация: традиционен и ISO метод (ISO/IEC 15416).

За експертна оценка относно правилното конфигуриране на идентификационните номера и разположението на баркода върху етикета следва да се изпрати образец на етикета по имейл.

Проверката на качеството на печат и размерите на баркода се извършват с помощта на верификатор, за което е необходимо изпращането на оригинални етикети, отпечатани в реални условия.

Навременната проверка на качеството предотвратява преетикетиране или преопаковане на продукта.

За повече информация и съдействие: тел.: +359 2 811 74 39.