Брой 209 (1473), 01-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”


На 31 октомври Търговско-промишлена палата - Враца проведе пресконференция по проект ”Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент и изпълняващ проекта е Търговско-промишлена палата Враца. Продължителност на проекта: 24 месеца.

Целта на проекта е създаване на активна, отворена и диалогична публична среда, в която участват експерти, представители на бизнеса и граждани, с оглед повишаване както ефективността на работа в правораздавателните институции, така и на правната култура по отношение на извън съдебни механизми за разрешаване на спорове.

Основни дейности:

  • Осигуряване на информация и публичност;
  • Провеждане на два вида анкетни проучвания;
  • Създаване на пътеводител „Алтернативни методи за решаване на спорове;
  • Обучение за вещи лица;
  • Организиране и провеждане на информационен семинар „Медиацията - обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“;
  • Организиране и провеждане на информационен семинар „Арбитражът обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“;
  • Организиране и провеждане на кръгла маса „Прозрачност на съдебната система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институциите“.

Сред основните резултати са: провеждане проучване сред бизнеса и гражданите в община Враца, чрез анкетни карти; провеждане на обучение на вещи лица, организиране на кръгла маса за оценка на „Прозрачността на съдебната система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институциите“ с експерти от НПО, граждани, бизнеса и съдебната власт и други.

За допълнителна информация: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Водещи платформи за он-лайн търговия задължават търговците да въвеждат продуктови данни в платформите чрез GTIN номер
Допълнителните услуги на базата на стандартите GS1 – във фокуса на Регионалния форум GS1 в Европа Още
БТПП подкрепя кампанията на Европейската комисия “ЕС - отворен за бизнес”
Насърчаване на МСП да използват възможностите на Единния пазар за достъп до финансиране, до бизнес партньори, до нови пазари Още
Посетете изложението „Здраве и красота с натурални и био продукти“
Изложбена зала на ЦУМ – София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”
По Оперативна програма „Добро управление“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за физиологичните норми за хранене на населението
В отговор на новите проучвания на Световната здравна организация и Европейската служба по безопасност на храните Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Утвърден е ред и формат за подаване към НАП на отчети по държави от членове на многонационални групи предприятия
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Състояние на икономиката на Виетнам
В Доклад за глобалната конкурентоспособност Виетнам е на 55-то място от 137 страни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Австрийски форум „Водна инфраструктура“
15 ноември 2017, хотел Холидей Ин (Бизнес Парк София) Още