Брой 115 (1627), 20-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“


Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-хранителни системи. Аграрният университет – Пловдив бе домакин на тази Втора международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030: Изследвания и иновации за продоволствената сигурност – трансформиране на хранителните системи“, която се проведе в периода 14-15 юни, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

В събитието взеха участие Комисарят по здравеопазване на Европейската комисия - Витянис Андриукайтис, Генералният директор на Генерална дирекция ”Наука и иновации” на Европейската комисия - Жан-Ерик Паке, Директорът на Дирекция “Биоикономика” при ГД “Наука и иновации”- Джон Бел и представители на Европейската комисия и европейски агенции за Научни изследвания и иновации, представители на Европейски и световни научни институции. Разискваха се инструментите за  постигане на бъдещите агро-хранителни системи, които са устойчиви, гъвкави, отговорни, разнообразни, конкурентноспособни и приобщаващи за всички групи на обществото.

 

Илиана Филипова, Изпълнителен директор и Зам.-Председател на Търговско-промишлена палата -  Враца, бе говорител на конференцията в Паралелна Сесия 8: “Изграждане на екосистеми за изследване и иновации и нови решения за трансформиране на хранителните системи”. Тя представи проекта „БАЛКАНЕТ“ и говори за предприемачество и изграждане на умения за трансформация на хранителните системи.

Срещите и дискусиите между участниците в конференцията, включително политици, водещи изследователи и експерти по темата, ще допринесат за анализ на възможностите за насърчаване на публично-частното партньорство и за увеличаване на процесите на приобщаващо участие, включващи организации и фирми от различни сектори.

Подходът "модел на четириъгълната спирала" на Консорциума, изпълняващ проект "БАЛКАНЕТ", включва партньори от четири области: Управление, Бизнес, Образование и Неправителствени организации. Този системен подход отговаря на политиката на ЕС в „Храни 2030“ и нейните четири основни приоритета: устойчиво и здравословно хранене, климат и интелигентни и екологични устойчиви хранителни системи, кръговрат и ефективност на ресурсите на хранителните системи, иновации и упълномощаване на общностите.

Освен пленарните и паралелните сесии, на Конференцията имаше изложение "Наука и иновации в сферата на храните", на която се представиха иновативни изследователски проекти, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии, и със свой щанд проектът „БАЛКАНЕТ“ бе широко разпространен.

За допълнителни въпроси и коментари, не се колебайте да се свържете с ТПП-Враца, Мариела Петкова, тел.: 0878 598 213

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Въздействието на Брекзит върху България обсъдиха политици и експерти
В дискусията участва и председателят на БТПП Още
Покана за кръгла маса „Иновативни технологии, реализирани от преподаватели и изследователи от Техническия университет – София”
Организирана от Съвета по иновации, 9 юли 2018 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за финансовите възможности в подкрепа на динамичния растеж на българските фирми
25 юни, София, Хотел Хилтън Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Годишните финансови отчети се подават и в 13 офиса на НАП - София до края на юни
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В „Държавен вестник“ е публикувана наредбата, която забранява на производителите на млечни продукти да преработват растителни мазнини
Мандрите имат 1-месечен срок да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Стокообменът между Русия и България на „Всички стоки“ за периода март 2017 г. – март 2018 г.
Информация от Центъра на промишлеността на Република България в Москва Още