Брой 129 (2135), 08-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Започна обсъждане на нови промени в ЗОП


На Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Със законопроекта се предлагат промени за прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство, допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им и въвеждане на допълнителни правила при работа с централизираната платформа за възлагане.

С промените, които детайлизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта, се уеднаквява подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения. Направено е уточнение по отношение на обхвата на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. С него се цели намаляване на случаите, в които са допустими промени в договорите и рамковите споразумения.

Предложените изменения, които се отнасят от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ уреждат издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез платформата.

Допълнителни промени са предложени при възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява. Предвидени са нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност. Предоставя се възможност за прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

С промените се предлага уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. С направените промени се въвеждат нови граници от 1-3 % и съответно от 5-10 %, при запазване на максималния размер.

С предложените изменения и допълнения се осигуряват необходимите нормативни предпоставки за използване на платформата и за установяване на правилна и непротиворечива практика по прилагане на закона.

Публикувани са следните документи:

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният посланик на Република Аржентина на първа среща в БТПП
Н.Пр. Алфредо Атанасоф е започнал срещи с български фирми, които имат делови връзки с аржентински партньори Още
Преглед на активните проекти на Ливано-българския бизнес съвет при БТПП
Инвестиции в недвижими имоти, внос на български стоки в Ливан и съседните страни Още
Иван Яхнаджиев преобрази с картините си офиса на Палатата
В продължение на 2 месеца изложбата ще зарежда с настроение посетителите и гостите на БТПП Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Блицанкета на Германо-българската индустриално-търговска камара за влиянието на коронавируса върху българската икономика
Проучването е в периода 18 - 20.06.2020 г. сред български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SelectUSA - виртуален тур в Питсбърг, Пенсилвания, върхови технологии в автомобилостроенето, роботиката, изкуствения интелект
9 юли 2020 г. от 16:00 часа /българско време/ в дигитална среда. Участието е безплатно. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Започна обсъждане на нови промени в ЗОП
Въвеждане на допълнителни правила при работа с централизираната платформа за възлагане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Службата на Eвропейския съюз за интелектуална собственост с нови инициативи в подкрепа на малкия и средния бизнес
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Български компании, успешно реализирали се на канадския пазар, могат да се включат в проект на ЕК
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на потребителите: последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличават