Брой 148 (908), 04-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Нов стандарт на ISO за индустриален туризъм


Вие сте частно дружество или обществена организация, която управлява обект на индустриалния туризъм, и искате да организирате посещения, с които да популяризирате Вашата компания или обект? Стандартът ISO 13810 е създаден точно за Вас!

Стандартът предлага практически насоки и акцентира върху ключовите положения, които трябва да вземете под внимание при приемане на посетители. Стандартът ще помогне на туроператорите в този вид дейност да подобрят качеството на услугите си, за да гарантират удовлетвореността на клиентите.

Стандартът ще улесни отварянето на предприятията и публичните власти към индустриалния туризъм, така че посетителите да се възползват от все по-голям кръг туристически услуги.

Компаниите, които се отворят към такива туристически дейности, ще се радват на по-голяма реклама и възможност да популяризират марката си, както и на факта, че ще предоставят на своите клиенти едно уникално преживяване. Освен това те ще диверсифицират основната си дейност и ще генерират добавена стойност за своите продукти.

Това е и начин за привличане на нови клиенти и получаване на обратна връзка от тях за предлаганите продукти. Този вид туристическа дейност косвено води и до мотивация и гордост за персонала, поради признанието, което получава за работата си.

Ползите от обектите на индустриалния туризъм също са многобройни. Те насърчават идентичността и културата на една дестинация, увеличават чувството за принадлежност, допринасят за икономическото съживяване и подпомагат запазването и възстановяването на индустриалното наследство на местно или регионално ниво.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Търговската палата на Салерно, Италия - в общи усилия за насърчаване на търговията и инвестициите
Дискутирана бе възможността за по-тясно сътрудничество и при реализиране на дейности по европейски проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Целта на тези мисии е, да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия Още
Събития и уебинари в Европа и Китай
Събитията са с цел подготовка на бизнеса Ви в азиатската страна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Публично обявление от Секретариата за проекти за развитие на Черна гора
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Ивайло Калфин: Трябва заедно и още по-активно да насочим усилията си към младите хора и да ги мотивираме да работят
Приоритетните цели на ръководството на министерството са – младежката заетост, заетостта на трайно безработни и лица в предпенсионна възраст, социалното включване на хора с увреждания и социалното подпомагане на хора в нужда Още
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще облекчи малкия и средния бизнес
Направените изменения ще облекчат малкия и средния бизнес от административни и финансови тежести Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов стандарт на ISO за индустриален туризъм
Вие търсите нови, иновационни и вълнуващи дейности, които да предложите във Вашите туристически обиколки? Вие работите в индустриалния сектор и искате да покажете на обществеността интересните неща от Вашия свят? Нов стандарт на ISO, създаден за вас Още